Miner zmijastih mina
Lyonetia clerkella

Štetna gusenica. U slučajevima teških zaraza , gusenice koje žive između 2 epiderma lista mogu uzrokovati gotovo potpunu osutost stabala što rezultira smanjenom rodnošću i potencijalnom proizvodnjom voća za budućnost .

Životni ciklus : Ima 3-4 generacije godišnje. Prezimi leptir u pukotinama kore ili na nekom drugom zaštićenom mestu . Leptiri počinju sa letom pred cvetanje jabuke i odlažu jaja ispod epiderma, naličja lista tokom aprila i maja . Drugi let se javlja u junu i julu dok treća generacija leti od kraja jula ili u avgustu . Ta treća generacija leptira prezimljava . Leptiri žive 7-10 dana . Iz jaja se razvijaju gusenice koje se ubušuju u list i prave vijugave , uske mine duge do 10 mm  mina se kasnije neznatno proširuje . Gusenice se kokone u belom kokonu razapetom između dvije paralelne niti pričvršćene na suprotnim ivicama lišća ili na drugim mestima . Razvoj lutke traje oko 15 dana .