Repičina lisna osa
Athalia colibri

Odrasla repičina lisna osa je žutonarandžaste boje. Odrasli insekti letnje generacije su od svih najbrojniji i roje se od sredine avgusta do kraja septembra. Masovno naseljavaju mlade useve na kojima ženka položi 50-300 jaja. Gusenice se pile posle 6-12 dana, dok njihov razvoj traje 12-20 dana. Repičina lisna osa se razmnožava preventivno u godinama sa malo ili nedovoljno padavina. Za masovno razmnožavanje od najvećeg značaja je prisustvo biljki hraniteljki pogodnih za ovipoziciju. U suprotnom, ne dolazi do masovnih pojava pagusenica. Lisna osa je redovna štetočina uljane repice u jesen. U godinama intenzivne pojave može da izazove golobrst, potpuno uništavanje i preoravanje useva. Odrasle larve su veoma proždrljive. Najveće štete prave u periodu toplog i suvog vremena, dok hladno i vlažno vreme sprečava razvoj i napad larvi lisne ose na uljanoj repici. Lišće izgrizaju između nerava, a zatim ga skeletiraju, tako da ostaje samo glavna nervatura i patrljci na ruinama od biljaka.