Sovice
Agrotis spp.

Štetne sovice se prema načinu na koji gusenice oštećuju biljke, zadržavanju gusenica na biljkama i morfologiji glavene čaure gusenice dele na podgrizajuće i lisne.

Gusenice podgrizajućih sovica provode dan sakrivene plitko u zemlji ili pod zemljanim grudvama. One pregrizaju koren biljke na mestu gde on prelazi u stablo, što dovodi do sušenja biljke. Nekad mogu naneti velike štete na velikom području. Proletnje podgrizajuće sovice napadaju biljke od sredine aprila do sredine maja, a ozime podgrizajuće sovice od kraja maja, do početka jula.

Gusenice lisnih sovica se hrane lišćem, po čemu su i dobile ime. One veći deo dana provode na listovima, sklanjajući se samo za vreme najtoplijeg dela dana u senku listova ili u površinskom sloju zemlje.