Žičari
Elateridae

Štete na gajenim kulturama nanose larve (žičnjaci) koje žive u zemljištu. Najveće štete nanose larve veće od 1 cm (mogu narasti i do 3 cm) na okopavinama, krompiru i korenastom povrću. Štete nanose hraneći se korenjem biljaka, nekad oštećuju seme i pregrizu klicu, ubušuju se u krtolu krompira, koren šargarepe i drugog korenastog povrća. Tokom zime se zavlače dublje u zemljište i tu prezime.

Štete: Larve skočibuba veoma su polifagne u ishrani i praktično napadaju sve gajene biljke, u manjoj ili većoj meri, a hrane se i brojnim vrstama korova. One oštećuju na oranicama, livadama i pašnjacima, napadajući posejano seme i podzemne organe biljaka. Prilikom ishrane larve pretpostavljaju nežne mlade delove biljaka. Štete su veće pri setvi u nedovoljno progrejanu zemlju, neposredno posle nicanja i u početnoj fazi razvoja useva, na okopavinama, pri suši, lošoj agrotehnici, kada je veća brojnost larvi po m2, u prisustvu agresivnijih vrsta i dominiranja starijih larvenih uzrasta. Larve su najopasnije za posejano seme, klicu i izniklu mladu biljku. Štete od skočibuba u nas se manifestuju u uništavanju na hiljade hektara pod okopavinama, a na desetinama hiljada hektara usevi ostaju manje ili vise proređeni, nekompletni.