Bakarni Oksihlorid 50Registracija je istekla
Galenika - Fungicid
321-01-1379/2013-11

DELOVANJE:
Delovanje bakar-oksihlorida zasniva se na aktivnosti Cu2+ katjona. Pri primeni bakarni-oksihlorid oslobađa Cu2+ koji prodire u spore gljiva i inhibira enzimske procese. Gljive ne mogu da razviju rezistentnost na bakarne preparate zbog njihovog višestrukog mehanizma delovanja. Pored fungicidnog bakarni-oksihlorid ispoljava i sporedno baktericidno delovanje.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
Meša se sa mineralnim uljima za primenu u toku mirovanja vegetacije. Može se mešati sa sumporom kod primene u vinovoj lozi uz uslov da je pH mešavine neutralan. Ne meša se sa preparatima jako kisele reakcije (dihlorvos, dimetoat) i kalcijum-polisulfidom.

PRIMENA I NAPOMENE:
Kod suzbijanja gljivičnih i bakterijskih prouzrokovača bolesti u povrtarstvu, preporučuje se kombinovanje sa preparatom Mankogal 80, radi proširenja spektra delovanja i izraženog sinergističkog efekta aktivnih komponenti dva navedena preparata. Ova jedinjenja mogu biti fitotoksična tokom vegetacije, ukoliko se primenjuju na niskim temperaturama i pri visokoj relativnoj vlažnosti vazduha. Prilikom poslednjeg tretiranja hmelja primenjuju se niže koncentracije. U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti dva puta u voću, a za ostale namene nema ograničenja

CropsBBCHRegistracioni obrazacPeriod pre žetve
Almonds0 - 30 - 0-
Apple trees0 - 30 - 0-
Apricots0 - 30 - 0-
Cherries0 - 30 - 0-
Hops0 - 00 - 014
Peaches0 - 30 - 0-
Pears11 - 540 - 0-
Plums0 - 30 - 0-
Potatoes0 - 00 - 014
Tomatoes0 - 00 - 014
Vines53 - 530 - 028