Plamenjača vinove loze
Plasmopara viticola

Na listu se ispoljavaju hlorotične, a potom, za 2-3 dana, uljaste pege. Sa naličja lišca se u okviru ovih pega obrazuje beličasta navlaka. Oboleli listovi nekrotiraju i izgledaju kao da su vatrom sprženi. Cvast može biti napadnuta i pre nego se otvori i tom prilikom se sasušuje i opada. I na njoj se može pojaviti bela prevlaka. Bobice su osetljive do šarka. Mlade bobice po zarazi tamne i nekrotiraju, a ako je vreme vlažno i na njima se formira beličasta navlaka patogena. Obolele razvijene bobice tamne i smežuravaju se bez obrazovanja navlake. Plamenjača najčešće zahvata grupu bobica a ređe i čitav grozd. Lastari ređe obolevaju od plamenjače. Najčešće obole pri vrhu. Oboleli deo se deformiše i prekriva beličastom navlakom parazita.