EverestRegistered until: 2023 M11 20
Agrosava - Fungicid
321-01-00861/2014-11

Primena:
Kod krompira i paradajza za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans) i prouzrokovača crne pegavosti(Alternaria solani) u koncentraciji 0,3–0,4% (30-40 ml/10 l vode). Vreme primene:
-Kod krompira – tretiranje tokom faze intenzivnog rasta i cvetanja (BBCH 19-51/69), a broj tretiranja zavisi od infekcionog potencijala i uslova za zaražavanje.
-Kod paradajza - tretiranje tokom faza intenzivnog rasta, cvetanja i formiranja plodova (BBCH 19-79), a broj tretiranja zavisi od infekcionog potencijala i uslova za zaražavanje. 

Kod krastavca za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) u koncentraciji 0,3–0,4% (30-40 ml/10 l vode). Vreme primene:
-Tretiranje od faze 2-3 lista (BBCH 12-13), pa do faze kada je otvoreno 3-5 cvetova na glavnom stablu (BBCH 63-65), a broj tretiranja zavisi od infekcionog potencijala i uslova za zaražavanje.

Kod začinske paprike za suzbijanje prouzrokovača bakteriozne pegavosti paprike (Xanthomonas euvesicatoria) u koncentraciji 0,4-0,6% (40-60 ml/10 l vode). Vreme primene:
-Tretiranje od razvoja 4-5 pravog lista na glavnom stablu (BBCH 15) do faze razvoja plodova (BBCH 71-75), a broj tretiranja zavisi od infekcionog potencijala i uslova za zaražavanje.   

Kod maline za suzbijanje prouzrokovača kestenjaste pegavosti i sušenja lastara maline (Didymella applanata) u koncentraciji od 0,4% (40 ml/10 l vode). Vreme primene:
-Tretiranje tokom faze intenzivnog rasta izbojaka (visina 20-120 cm) pa do početka cvetanja rodnih grana, u intervalima 8-10 dana, u zavisnosti od infekcionog potencijala i uslova za zaražavanje.  

Kod jabuka:
a) Za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) u koncentraciji od 0,7%, tretiranje pred kretanje vegetacije (00-03 BBCH skale) i u koncentraciji od 0,5%, tretiranje u periodu bubrenja i pucanja pupoljaka do faze "mišije uši" (07-54 BBCH skale).
b) Za suzbijanje bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora) u koncentraciji od 0,7%, tretiranje pred kretanje vegetacije (00-03 BBCH skale) i u koncentraciji od 0,5%, tretiranje u periodu bubrenja i pucanja pupoljaka do faze "mišije uši" (07-54 BBCH skale). Zatim u koncentraciji 0,15–0,25%, tretiranje u periodu početka cvetanja (55-57 BBCH skale), kao i u koncentraciji 0,1-0,12%, tretiranje neposredno pred cvetanje i tokom cvetanja (59-69 BBCH skale).

Kod vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) u koncentraciji 0,3-0,4% (30-40 ml  u 10 l vode). Vreme primene:
Tretiranje tokom faze intenzivnog porasta (BBCH 15-16), cvetanja i razvoja bobica (BBCH 53-79) u zavisnosti od infekcionog potencijala i uslova za zaražavanje.

Kod breskve za suzbijanje prouzrokovača kovrdžavosti lišća (Taphrina deformans) u koncentraciji 0,6-0,8% (60-80 ml/10 l vode), pre kretanja vegetacije do početka bubrenja lisnih pupoljaka (faza 01 BBCH skale)

Napomena:

Kod visoke tehnologije proizvodnje voća sa obaveznim zalivanjem, protivgradnim mrežama, travnim pojasom i intenzivnim đubrenjem, Everest se preporučuje uglavnom u registrovanim količinama pre kretanja vegetacije, a posebno posle berbe i to dva puta u količini od 7 kg/ha. Slično je kod koštičavaog voća gde su bakterioze znatno prisutnije. 

Mogućnost mešanja:
Preparat nije kompatibilan sa kiselinama, dilkoranom ili kalcijum-polisulfidom. Ne meša se sa preparatima jako kisele reakcije (heptenfos, dimetoat).

CropsBBCHRegistracioni obrazacPeriod pre žetve
Apple trees59 - 690 - 0-
Apple trees0 - 30 - 0-
Apple trees7 - 570 - 0-
Cucumbers12 - 130 - 07
Cucumbers63 - 650 - 07
Peaches1 - 10 - 0-
Peppers15 - 150 - 014
Peppers71 - 750 - 014
Potatoes19 - 690 - 07
Raspberries0 - 00 - 0-
Tomatoes19 - 790 - 07
Vines15 - 160 - 028
Vines53 - 690 - 028