TonusRegistracija je istekla
Galenika - Insekticid
321-01-02110/2013-11

DELOVANJE:
Kao i ostali neurotoksični insekticidi iz hemijske grupe neonikotinoida i acetamiprid deluje kontaktno i digestivno. Način delovanja neonikotinoida je sličan delovanju prirodnog nikotina. Selektivno se vezuju i reaguju sa nikotinskim acetilholin receptorima insekata prouzrokujući prekid procesa prenošenja nervnih impulsa, što u krajnjem ishodu dovodi do njihovog uginuća. Zbog specifičnog mehanizma delovanja suzbija insekte rezistentne na organofosforne insekticide. Sa stanovišta neposredne primene, vrlo povoljne fizičko-hemijske osobine ove aktivne materije utiču na njegovo izrazito usvajanje translaminarno kretanje u biljci. Budući da neonikotinoidi blokiraju specifični nervni put koji je znatno zastupljeniji kod insekata nego kod životinja, ovi insekticidi imaju izrazito povoljne toksikološke osobine za sisare.

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:
Dobro se meša sa većinom pesticida (neutralne i slabo kisele reakcije). Treba izbegavati mešanje sa materijama izrazito bazne reakcije.

PRIMENA I NAPOMENE:
U toku jedne godine, na istom terenu, najviše se može primeniti dva puta u jabuci, krompiru, kupusu i jagodi, a jednom za ostale namene.

CropsBBCHRegistracioni obrazacPeriod pre žetve
Alfalfa, Lucerne0 - 00.25 - 0.2528
Apple trees0 - 00 - 028
Headed cabbage0 - 00.25 - 0.414
Peas0 - 00.25 - 0.2514
Peppers0 - 00.25 - 0.414
Potatoes0 - 00.2 - 0.2514
Strawberries0 - 00.2 - 0.257
Tobacco0 - 00.25 - 0.414