Agrobase Serbia
Jagodin cvetojed (malinin surlaš)
Anthonomus rubi

Živi na Fragaria, Rubus, Rosa, Geum. Razviće larve teče u cvetnom pupoljku domaćina. Štetočina na jagodama i malinama. Karakteriše je izdužena rilica. Nastanjuje biljke bašti i parkova. Hranu nalazi u malom broju vrsta biljaka. Adulti se mogu videti od aprila do oktobra.