Yaprak yanıklığı
Setosphaeria turcica (Helminthosporium turcicum)

1. Test Organizması(ları), Kültür Bitkisi ve Çeşidinin Seçimi Deneme mısırda yaprak yanıklığı hastalığı etmeni Setosphaeria turcica veya Cochliobolus heterostrophus ‘a karşı duyarlı olduğu bilinen mısır çeşitlerinden biri ile yapılır.
Deneme Yerinin Özellikleri: Deneme hastalığın bir yıl önce görüldüğü, kültür koşullarının homojen olduğu (çeşit, toprak yapısı ve gübreleme) tarlalarda kurulmalıdır.
Deneme Deseni ve Tertibi: Deneme, tesadüf blokları veya Latin kare deneme desenlerinden birisi ile kurulur. Deneme, tekerrür sayısı en az 4 ve hata serbestlik derecesi 10’dan küçük olmayacak şekilde düzenlenmelidir. Parsel büyüklüğü en az 20 m² olmalıdır. Parseller arasında en az 2 m emniyet şeridi bırakılmalıdır.

2. İLAÇLARIN UYGULANMASI
 Denemeye Alınacak İlaçlar Denemeye alınacak ilaçların ticari adı, firması, aktif madde adı ve miktarı, formülasyon şekli ve dozları bir çizelge halinde verilmelidir.
Karşılaştırma İlacı Ülkemizde aynı konuda ruhsat almış aktif madde ve yüzdesi, formülasyonu, etki ve uygulama şekli aynı ilaçlar karşılaştırma ilacı olarak alınır. Bu özellikte Bitki Koruma Ürünü bulunmadığı takdirde aynı konuda ruhsat almış formülasyonu, etki ve uygulama şekli gibi özellikleri denenecek ilaca en yakın olan ilaçlar karşılaştırma ilacı olarak alınır. Karşılaştırma ilacının bulunmaması durumunda ise; sadece şahit ile karşılaştırılarak deneme kurulabilir.

Uygulama Şekli:
Uygulama Tipi: Yeşil aksam veya firmasınca önerildiği şekilde yapılır.
Kullanılan Aletin Tipi: İlaçlamalar bütün deneme alanında tekdüze dağılım sağlayacak veya doğru bölgesel ilaçlama yapabilecek uygun bir alet veya makine ile yapılmalıdır.
Biyolojik etkinliği doğrudan etkileyebilecek faktörler (çalışma basıncı, meme tipi, meme delik çapı, meme verdisi, ilerleme hızı vb.) amaca uygun olarak seçilmelidir. Seçilen bu faktörler, kullanılan zirai mücadele alet-makinesi ve ilaçlama başlıklarının ticari adı ile birlikte kaydedilmelidir