Agrobase Turkey
Rotanett Registered until: 13 Mayıs 2025
Agrobest - Fungicide
7723

GENEL BİLGİLER
ROTANETT (Epoxiconazole+Carbendazim 125+125 g/L) sistemik özellikte koruyucu ve tedavi edici etkiye sahip bir fungisittir. İlaçlamadan hemen sonra bitki içerisine girerek iyi bir rezidüel koruma sağlar. ROTANETT (Epoxiconazole+Carbendazim 125+125 g/L)  yaprak yüzeyinde kuruduktan sonra yağacak olan yağmurdan etkilenmez.

Epoxicanazole : Biochemistry Inhibition of C-14-demethylase in sterol biosynthesis. Mode of action Preventive and curative fungicide. Carbendazim : Biochemistry Inhibits beta-tubulin synthesis. Mode of action Systemic fungicide with protective and curati

EPOXICANAZOLE:
Koruyucu ve tedavi edici bir fungisittir.
Sterol biosentezinde C-14-demethylase engeller. 
 
CARBENDAZIME:
Koruyucu ve tedavi edici sistemik bir fungisittir. 
Beta-tubulin sentezini engeller
 
Kullanmadan önce iyice çalkalayınız. 
İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. İlacın kutu kapağı açılmadan iyice çalkalanmalı ve gerekli miktarda ROTANETT (Epoxiconazole+Carbendazim 125+125 g/L) başka bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırılarak aletin deposuna aktarılmalıdır.  Aletin karıştırma düzeni  devamlı çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilmelidir. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam ediniz.
Yapraklarda hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde ilk ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlamalara iklimin gidişine bağlı olarak 2-3 hafta aralıklarla devam edilir.

ROTANETT (Epoxiconazole+Carbendazim 125+125 g/L) , Tritosulfuron+Dicamba ve Alphacypermethrin ile karışabilir. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.
Effective
Crops
Spring wheat
BBCH
0 - 0
Registred norm
100 - 100
Preharvest Interval
45
Crops
Winter wheat
BBCH
0 - 0
Registred norm
100 - 100
Preharvest Interval
45
Crops
Sugar beets
BBCH
0 - 0
Registred norm
40 - 40
Preharvest Interval
28
Crops
Corn, maize
BBCH
0 - 0
Registred norm
100 - 100
Preharvest Interval
56