İki kabarcikli koşnil
Palaeolecanium bituberculatum

İKİ KABARCIKLI KOŞNİL TANIMI VE YAŞAYIŞI
● Ergin dişi geniş, oval, yarım küre şeklinde kabarıktır.
● Kabuğun üst kısmında, yanlara doğru iki çift kabarcık bulunur.
● İlkbaharda, elma ağaçlarının çiçek açtığı dönemlerde larvalar çıkar.
● Yumurtadan çıkan larvalar, yapraklara geçerek yerleşir ve burada özsuyu emerek beslenirler.
● Genç dişiler yapraklarda kısa bir süre beslendikten sonra, haziran sonu temmuz başlarında sürgün ve ince dallara taşınır ve burada yerleşirler.

İKİ KABARCIKLI KOŞNİL ZARAR ŞEKLİ
• İki kabarcıklı koşnilin larvaları yaprak ve genç sürgünlerde, dişileri ise ince dallarda; bitki özsuyunu emmek suretiyle zarar yapar.
● Yoğunluğun fazla olduğu yerlerde, yapraklar sararır ve zamanından önce dökülür.
● Ağaçların tamamen kurumasına neden olabilir. Ayrıca salgıladıkları tatlımsı maddeler üzerinde saprofit mantarlar gelişir ve fumajin (karaballık) meydana getirmek suretiyle, dolaylı bir zarara da neden olurlar. Fakat bu koşnilde fumajine, diğerlerine göre daha az rastlanır.

İKİ KABARCIKLI KOŞNİL ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER
● Elma, armut, ayva, erik ve ceviz.

İKİ KABARCIKLI KOŞNİL MÜCADELE YÖNTEMLERİ
Kültürel Önlemler
● Popülasyonun yüksek olduğu yerlerde, kış sonu veya erken ilkbaharda ağaçlar uygun bir şekilde budanmalı, kesilen bulaşık dallar, larvalar yumurtadan çıkmadan önce bahçeden uzaklaştırılarak kurumaya terk edilmelidir.

Kimyasal Mücadele:
●İki kabarcıklı koşnilin ilaçlı mücadelesi, larvaların tamamı yumurtadan çıktıktan sonra yapılmalıdır.
●Orta Anadolu Bölgesi’nde mayıs-ağustos aylarında ilaçlama yapılabilir.
●Zararın azaltılması bakımından ilaçlama geciktirilmemelidir. Zamanında ve uygun olarak yapıldığı taktirde, bu zararlıya karşı bir ilaçlama yeterlidir.
●Elma iç kurdu’na karşı düzenli ilaçlama yapılan bahçelerde, bu zararlıya karşı ayrıca ilaçlama yapmaya gerek yoktur.
Kış ilaçları, bu zararlıya yeterli derecede etkili olmadıkları için tavsiye edilmez.