Kavun kızıl böceği
Rhaphidopalpa foveicollis

KAVUN KIZIL BÖCEĞİ TANIMI VE YAŞAYIŞI:
• Erginleri 6.5-7 mm boyunda, silindirik vücutludur. Baş, kanatlar kırmızı, abdomen ise siyah renklidir.
• Larva limon sarısı renkte ve ince uzundur. Olgun larva 10-15 mm boydadır.
• Kavun kızıl böceği, kışı ergin olarak kuru yapraklar altında veya toprak içinde geçirir. İlkbaharda (nisan-mayıs)
havaların ısındığında kavun tarlalarında görülmeye başlarlar. Yumurtalar tek tek veya küçük gruplar halinde bitkinin hemen yakınına ve toprak altına bırakılır.
• Yumurtadan çıkan larvalar konukçu bitkinin kökleri içine girerek beslenirler. Yaklaşık bir aylık gelişme süresi sonunda kökleri terk eden larvalar toprağa geçerler ve pupa olurlar.
• Yılda 2-4 döl verir.

KAVUN KIZIL BÖCEĞİ ZARAR ŞEKLİ:
• Hem ergini ve hem de larvası zararlıdır. Erginler genç bitkilerin yaprak, sürgün ve çiçeklerinde beslenirler ve yaprakları kalbur gibi delik deşik ederler. Zarara uğrayan bitkilerin gelişmesi yavaşlar.
• Larvalar köklerde zararlıdır. Ana ve yan kökleri delerek tahrip ederler.
Larvanın köklerde açtığı deliklerde fungal ve bakteriyel etmenler gelişerek zararlara neden olur.
Meyveler olgunlaşmadan bitkiler sararır, solar ve kurur.
Ege Bölgesi’nde kavun ekilişinin olduğu yerlerde görülmektedir.

KAVUN KIZIL BÖCEĞİ ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER:
• Kabakgiller bu zararlının konukçusudur.
Özellikle kavun ve hıyarı tercih ederler.
Karpuz ve kabak ikinci derecede tercih ederler.
Erginler domates, mısır, pamuk, yonca ve bezelyede de beslenmelerine rağmen, larvalar sadece kabakgillerde gelişebilirler.

KAVUN KIZIL BÖCEĞİ MÜCADELE YÖNTEMLERİ:
Kültürel Önlemler:
• Tarlada sonbahar veya erken ilkbaharda derin sürüm yapılması kışı geçirmek üzere bitki artıkları veya toprakta bulunan erginlerin yok edilmesi bakımından oldukça yararlıdır.

KAVUN KIZIL BÖCEĞİ KİMYASAL MÜCADELE:
• Ergin ve larvaları için mücadele ayrı ayrı yapılır.
Tarlanın köşegenleri doğrultusunda 100 adet bitkinin yeşil aksamında ergin aranır.
Bitki başına 1-2 ergin görüldüğünde ergin mücadelesi yapılır.
• Larvalar için, aynı şekilde solmuş bitkilerin kök boğazı ve civarı ile köklerinde larva aranır.
Tarla kontrollerinde %2 oranında bulaşıklık saptanırsa larva mücadelesi yapılır.