Gold Malathion 25 WPRegistered until: 2023 M04 24
Safa Tarim - Insektisit
3393

Özellikleri
* Kiraz Sineği (Kısmi dal ilaçlaması): 400 gram ilaç + 500 gram Hidrolize Protein / 10 litre  su. Enfeksiyonun yüksek olmadığı ve kiraz sezonunun yağışsız geçtiği kurak bölgelerde  erginlere karşı  koruyucu olarak, özellikle  ilk ve hasada yakın  ilaçlamalarda  uygulanabilir.
** Akdeniz Meyve Sineği  (Kısmi dal ilaçlaması) : 10 litre suya 400 gram ilaç + 500 ml Enzimatik Hidrolize Protein ( % 85 ) .  Tuzaklarda sinek görülürse 7-10 gün ara ile hasattan 10 gün öncesine kadar ilaçlama yapılır.
*** Pamuk Yaprak Biti : Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kullanılır.
Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir.
Birçok tarım ilacıyla karıştırılarak kullanılabilir. Dinitro bileşikleri ve Metalaxyl’li ilaçlarla karıştırılmamalıdır.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Bağ0 - 00 - 07
Mısır0 - 0500 - 500-
Pamuk0 - 0240 - 4007
Tütün0 - 00 - 0-