Agrobase Turkey
Kuru meyve güvesi
Plodia interpunctella

Tanımı ve Yaşayışı:
- Erginin ön kanatlarının dip kısmı sarı, uç kısmı kırmızı ve koyu lekelidir.
- Boyu ortalama 9 mm’dir. Larva boyu 10-12 mm uzunluğundadır.
- Ergin dişi 2-4 haftalık yaşam süresince gıda ortamına 300-400 kadar yumurta bırakır.
- Gelişme süresi uygun koşullarda 37-52 gündür.
- Yılda koşullara bağlı olarak 2-5 döl verir.

Zarar Şekli
- Larvalar bulundukları gıda ortamında beslenerek ürün kayıplarına neden olurlar.
- Buna ek olarak çıkardıkları pislikler ve değiştirdikleri gömlek ve baş kapsülü kalıntıları ile ürünün niteliğini bozarlar.

Zararlı Olduğu Ürünler.
- İncir kurdu, Kuru meyve güvesi, Kuru üzüm güvesi ve İç fındık güvesi: Kestane, ceviz, iç fındık, antepfıstığı,
yer fıstığı, badem, susam, ayçiçeği vb. yağlı tohumlarda; hububat ve mamulleri, kakao, süt tozu, baharat, keçiboynuzu vb.

Materyaller.
- Testereli böcek: hububat ve mamulleri ile kurutulmuş meyve ve kurutulmuş sebzeler.

Mücadelesi
Kültürel Önlemler
- Ambarda zararlılara barınak olabilecek yarık, çatlak vb. girintiler sıva ile kapatılır.
- Ambarlama süresince zararlı girişini önlemek üzere kapı ve pencerelere uygun sıklıkta tel geçirilir.
- Ürün çuvallı ise ızgara üstüne istiflenir.
- İstif ve yığınlar ile duvar arasında 0.5 m aralık bırakılır.
- Eski ürün ile yeni ürün veya bulaşık ürün ile temiz ürün ayrı ayrı depolanır.
- Geceleri depolarda ışık yakmaktan kaçınılır.
Kimyasal Mücadele
- Kullanılacak ilaçlar ve dozları hakkında en yakın il veya ilçe müdürlüklerine başvurulmalıdır.