Turkey

Testereli arilar

Hoplocampa spp.

MEYVE TESTERELİ ARILARI TANIMI VE YAŞAYIŞI
• Genel olarak erginler 4–7 mm boyunda, kızıl kahverenkli ve siyah bacaklı arıcıklar olup ön kanadın üst ortasında siyah bir lekeye sahiptir.
• Larvaları krem renginde, geliştiklerinde boyları 10–15 mm’dir. Larvanın meyveden ayrıldığı delik üzerinde ve meyve içindeki siyahımsı renkli artıkları, tahtakurusu kokusundadır.
• Dişiler yumurtalarını henüz açılmamış ya da yarı açılmış çiçeklerin dip kısmına, yapraklarının dış yüzüne bırakır. Yumurta bırakılan yer, yumurta açılmasıyla birlikte
epidermisin (yaprak zarının) kahverengileşmesiyle anlaşılır.

MEYVE TESTERELİ ARILARI ZARAR ŞEKLİ
• Testereli arıların larvaları ilk çıkışlarında, meyveler fındık büyüklüğünde iken meyve kabuğunda yüzeysel galeriler açar.
Daha sonra aynı ya da başka bir meyvenin çekirdek evine girer.
Bir larva birden çok meyveye saldırarak meyve dökülmelerine neden olur.
Elma testereliarısı % 100'e yakın meyve dökümüne yol açabilir.

MEYVE TESTERELİ ARILARI ZARARLI OLDUĞU BİTKİLER
• Armut, elma ve eriktir.

MEYVE TESTERELİ ARILARI MÜCADELE YÖNTEMLERİ
Kültürel Önlemler
• Testereli arı zararı görülen bahçelerde kışın toprak işlemesi yapmak suretiyle popülasyon azaltılabilir.

Kimyasal Mücadele
• En uygun ilaçlama zamanı, yumurtaların açılmaya başladığı zamandır. Bu, birçok çeşitte tam çiçeklenme dönemine rastlar.
Bununla birlikte, bu dönemde faaliyette bulunan bal arılarının korunması yönünden ilaçlama çiçek taç yaprakları dökülürken uygulanmalıdır.
Bu zamanı tespit için, bahçede erken çiçek açan çeşitler üzerinde çiçek taç yaprakları dökülmeye başladığında bir sayım yapılır.
Sayımda en az 5 ağaçtan rasgele 20'şer bukette sağlam ve zarar görmüş çiçekler sayılmalı; bulaşma oranı % 10'un üzerinde ise ilaçlama yapılmalıdır.

pesticides
Agro-Malathion 60 EC
intensity: ★★★
Agrofarm Malathion 65 EM
intensity: ★★★
Agrofen 50 EM
intensity: ★★★
Cantane EC 50
intensity: ★★★
Çiem-Malathion 20 EC
intensity: ★★★
Decan 2.5 EC
intensity: ★★★
Decis 2.5 EC
intensity: ★★★
Declare 25 EC
intensity: ★★★
Dedel EC 2.5
intensity: ★★★
Dekagard 25 EC
intensity: ★★★
Delete 2.5 EC
intensity: ★★★
Deltadoğ 25 EC
intensity: ★★★
Deltaplan
intensity: ★★★
Deltasen 2,5 EC
intensity: ★★★
Deltharin 2.5 EC
intensity: ★★★
Demond EC 2,5
intensity: ★★★
Depar 2,5 EC
intensity: ★★★
Deprive EC 2.5
intensity: ★★★
Dexedrine
intensity: ★★★
Diagonis 2.5 EC
intensity: ★★★
Efdal Delmetrin 25 EC
intensity: ★★★
Efdal Malation 20 EC
intensity: ★★★
Efdal Malation 60 EM
intensity: ★★★
Fermalathion 20 EC
intensity: ★★★
Fermalathion 65 EC
intensity: ★★★
Foliton M EC 360
intensity: ★★★
Gold malathion 20 EC
intensity: ★★★
Gold Malathion 65 EC
intensity: ★★★
Hekthion 65 EM
intensity: ★★★
İzo-Malathion 20 EC
intensity: ★★★
Jetsis 2.5 EC
intensity: ★★★
Kimsan Malathion 65 EC
intensity: ★★★
Mak-Malathion 20 EM
intensity: ★★★
Malation 20% EM
intensity: ★★★
Nivathion 60 EC
intensity: ★★★
Paramount-M
intensity: ★★★
Predator 2,5 EC
intensity: ★★★
Pyrecin 2,5 EC
intensity: ★★★
S.Malathion 25 WP
intensity: ★★★
Topraxdel 2.5 EC
intensity: ★★★