AffluronRegistered until: 2021 M12 22
Agri Sciences - Insektisit
8528

KULLANMA SEKLI: hacan Uygulamaya Hazarlanmas: Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Önerilen miktarda ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile iyice karnştirilir. Sonra bu karuşum ilaçlama aletinin deposuna boşaltulur. Bu esnada aletin karıştirici tertibatı çalışar durumda olmalı ve gerekli miktarda su depoya ilave edilmelidir. llaçlama rüzgarsiz havalarda yapmlmalıdr.

DiRENÇiLEILGILi BILGI: Afnuron adli bitki koruma ürünü, etki mekanizmasina göre Grup 15 olarak siniflandirilmiş bir insektisittir. Ayni etki mekanizmasina sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Amuron'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayisini aşmayiniz. Uygulamanın 15 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılm na özen gösteriniz.

KAREŞABILIRLIK DURUMU: Genel olarak aynı formülasyon şeklindeki diğer tarim ilaçlarıyla birlikte kullanrlabilir, llaçlama için büyük miktarda karisim yapmadan önce ön karıştm denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Armut0 - 00 - 014
Elma ağacı0 - 00 - 014
Pamuk0 - 030 - 3014