Turkey

Elma iç kurdu

Cydia pomonella

Tanımı ve biyolojisi:
Ergin gri renkli yaklaşık 10 mm uzunluğunda,her iki kanat ucunda üçgen şeklinde çukulata renginde leke bulunur.Yumurta 1-1,2 mm çapında oval şekilde, başlangıçta süt beyazı renginde ve mumumsu görünümdedir. Yumurta geliştikçe orta kısmında kırmızımsı bir halka görülür, açılmadan hemen önce ise gelişmiş larva açıklıkla izlenebilir. Yumurtadan yeni çıkan larva 1 mm uzunluğundadır. Yumurta açıldıktan sonra kabuğu konulduğu yere yapışır ve güneşte sedef gibi parladığı görülür. Gelişmesini tamamlayıp elmayı terk eden olgun larvalar 15-20 mm boyunda beyazımsı pembe görünümlüdür.Olgun larva elipsoid şekilde ve kirli beyaz renkte koza örerek içinde pupa olmaktadır.Açık kahverengi olan pupa,ortalama 10 mm boyunda ve 2.5-3 mm enindedir.  Elma iç kurdu kışı daha ziyade ağaç gövdesinin çatlamış kabukları arasında,kısmen de yere dökülmüş toprakta bulunan kalıntılar arasında,ambalaj ve depolama yerlerinde ördükleri kokonlar içerisinde olgun larva döneminde geçirmektedir.Kışlama döneminde yararlı türler ve kötü hava koşulları nedeniyle %30-40 dolayında ölüm olabilmektedir.Kışlayan larva mayıs başlarına doğru pupa şekline dönüşmektedir.İlkbahar ergin çıkışları genellikle mayıs ayından (bazı yıllar nisan ortalarında) başlamakta  ve bazen temmuz ortalarına kadar devam etmektedir.O nedenle ilkbaharın son erginleri ile genellikle temmuz ayında çıkmaya başlayan yaz erginlerinin ilk çıkışı arasında bazı karışmalar olabilmektedir.Erginlerin yumurta bırakışı kısa preovipozisyon döneminden sonra başlamakta,ancak bunun için akşam alaca karanlık sıcaklığının üst üste iki akşam 15 oC’nin üzerinde olması gerekmektedir.Yumurtalar önceleri yapraklara,ince dallara,daha sonra meyvalara teker teker bırakılmakta ve gelişmelerini 90 gün- derece de tamamlamaktadır.  Yumurta açılışından sonra,ilk dönem larvalar kendilerine hemen girmek için uygun bir meyve araştırmaktadırlar.İlk larvaların çıkışı ile meyveye giriş arasındaki süre,birçok etkenlere bağlı olmak üzere,genellikle 4-8 saat arasında değişmektedir.Meyveye giriş öncesi larva çok hassas olduğunda;rüzgar,yağmur veya avcı türlerden dolayı yüksek oranda ölümolabilmektedir.Bu dönem elma iç kurduna karşı mücadele önlemlerinin zamanlamasında çok önemlidir.Zira larvaların meyveye erişip zarar vermeden yok edilmesi gerekmektedir. Larva meyveye erişince,ya elmanın çiçek çukurundan veya elmanın yan tarafı ile sapa yakın kısımlarından içeriye girmeğe başlamaktadır.Elma iç kurdu larvası,meyvaya girdikten sonra meyvenin merkezine doğru tünel açmağa ve oradaki çekirdekler üzerinde beslenmeyemeyillidir.Bu özellik,Elma iç kurdu larvalarını,daha ziyade çekirdekler üzerinde beslenmeyen ve fakat meyve içinde zararlı diğer Totricid’lerden ayırmaktadır.Keza Elma iç kurdu olgun larvaları beyazımsı-pembe renkte ve meyve içinde beslenen diğer Tortricid larvalarından daha büyük olmaktadır.  Meyve içinde 30-40 gün beslenerek olgunlaşan larva ağaç gövdesinin çatlamış kabukları arasında veya toprakta bulunan kalıntılar arasında kokon örmek üzere meyveyi terk etmektedir. Bunlar daha sonra pupa olarak,ya aynı yılın yaz erginleri şeklinde veya pupa olmayıp da diyapoza geçmeleri halinde,ertesi ilkbaharda ilkbahar erginlerinin bir bölümü olarak çıkmaktadır. Ülkemizde Elma iç kurdu genellikle 2 nesil bazı yer ve yıllarda kısmi bir 3. nesil de verebilmektedir.

Zararı:Elma iç kurdu başta elma olmak üzere armut, ayva, ceviz ağaçlarının en önemli zararlısıdır. Doğrudan meyvelerde zarar yapan  larvalar, meyveleri delerek içlerinde galeriler açmakta, etli kısmını ve çekirdek evini yiyerek pislikler bırakmaktadır. Bütün bunların sonucu olarak meyvelerin dökülmesine, ağaçta kalabilen kurtlu meyvelerin ise niteliğinin bozulmasına ve dolayısıyla elmanın piyasadaki değerinin düşmesine neden olmaktadır. Mücadele yapılmayan bahçelerdeki zarar % 60-100 olabilmektedir. Ülkemizde elma üretim bölgelerinin her yerinde bulunmaktadır.

Mücadele :

Kültürel Önlemler: Öncelikle elma bahçelerinin, Elma içkurdu’ nun diğer konukçusu olan armut, ayva ve ceviz gibi meyve ağaçları ile karışık olarak kurulmamasına özen gösterilmelidir. Bunun yanısıra elma ağaçlarının altına dökülen meyvelerin toplanıp uzaklaştırılması, ambalaj ve depolama yerlerinin elma bahçelerinin kenarlarına kurulmaması, bahçenin sürümüne özen gösterilmesi ve ağaç gövdelerine haziran ayı başlarında oluklu mukavvadan tuzak bantlar sarılarak, bunlara gelen larvaların haftalık kontrollerle imha edilmesi gerekmektedir.

Biyolojik Mücadele: Yumurta parazitoidi Trichogramma türleri Elma içkurdu’nun biyolojik mücadelesinde kullanılabilecek önemli faydalılardır. Ancak bu zararlının ekonomik zarar eşiği çok düşük olduğu için, sadece biyolojik mücadele etmenleri ile baskı altında tutmak mümkün olmamaktadır. Bilhassa yoğun ve gelişigüzel ilaçlamaların yapıldığı yerlerde yararlıların etkinlikleri çok azalmaktadır.

Biyoteknik Mücadele: Elma içkurdunun orta ve düşük yoğunlukta bulunduğu bahçelerde uygulanabilen bir mücadele yöntemidir. Kitlesel tuzaklama yöntemiyle bu zararlıya karşı her ağaca bir adet eşeysel çekici tuzak asılarak uygulanır. Tuzaklar yerden 1.5-2 m yüksekliğe ve açık tarafı hakim rüzgar yönüne gelecek şekilde asılır. Etkili sıcaklık toplamları 1 Ocaktan itibaren 40-80 günderece’ yi bulduğu tarihten hasat sonuna kadar kitlesel tuzaklama yapılır. Eşeysel çekici tuzakların kapsülleri 5 haftada bir değiştirilir. Aynı bahçede en az iki yıl üst üste çalışılması sonucunda popülasyon baskı altında tutulabilmektedir. Tuzaklar haftada bir kontrol edilip toplanan kelebekler uzaklaştırılmalı, yapışkan tablalar gerektiğinde değiştirilmelidir.

Kimyasal Mücadele: Elma içkurdu mücadelesinde hedef her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir. Bunun için kışlayan ve yazlık döllerin ergin çıkış ve uçuş süresi ile yumurtaların bırakılması ve açılışlarının izlenmesi gerekir. Bunların kesin olarak saptanması için eşeysel çekici tuzaklar, etkili sıcaklıklar toplamı, gözle inceleme ve tuzak bant yöntemlerinden yararlanılır. Bu yöntemlerden elde edilen veriler esas alınarak, Elma içkurduna karşı birinci döle 20 gün aralıklarla 2, ikinci döle karşı ise 1 olmak üzere toplam 3 ilaçlama yapılmakta ve genellikle bu uygulama yeterli olmaktadır.

pesticides
Abrogate 5 EC
intensity: ★★★
Acme 150 SC
intensity: ★★★
Aekido 5 EC
intensity: ★★★
Affluron
intensity: ★★★
Agro-Cypethrin 20 EC
intensity: ★★★
Agro-Cypethrin 25 EC
intensity: ★★★
Agro Cypethrin Super EC
intensity: ★★★
Agrofen 50 EM
intensity: ★★★
Akethrin 25 EC
intensity: ★★★
Alban 4 EC
intensity: ★★★
Alfatoks 100 EC
intensity: ★★★
Alpac 100 EC
intensity: ★★★
Alsol 25 WP
intensity: ★★★
Alvaro
intensity: ★★★
Ancora 5 EC
intensity: ★★★
Apolet
intensity: ★★★
Arrezo
intensity: ★★★
Arrivo 25 EC
intensity: ★★★
Artban 48 EC
intensity: ★★★
Athletic 25 EC
intensity: ★★★
Autoban 4 EC
intensity: ★★★
Avanti
intensity: ★★★
Avaunt 150 EC
intensity: ★★★
Awacant
intensity: ★★★
Baron
intensity: ★★★
Battalion 100 EC
intensity: ★★★
Best Alfa 100 EC
intensity: ★★★
Best Siper 20 EC
intensity: ★★★
Best Siper 25 EC
intensity: ★★★
Bestgol 20 EC
intensity: ★★★
Bestgol 5 EC
intensity: ★★★
Bestmilyn
intensity: ★★★
Bifenstar 100 EC
intensity: ★★★
Birindisi 48 SC
intensity: ★★★
Buick 100 EC
intensity: ★★★
Bypass 240 SC
intensity: ★★★
Calypso OD 240
intensity: ★★★
Cameo
intensity: ★★★
Canmethrin 20 EC
intensity: ★★★
Canmetrin 25 EC
intensity: ★★★
Cansa Alfamethrin 100 EC
intensity: ★★★
Cansalpha 20 EC
intensity: ★★★
Cansasevin %85 WP
intensity: ★★★
Cansupran
intensity: ★★★
Cantane EC 50
intensity: ★★★
Capito
intensity: ★★★
Cardosso 250 EC
intensity: ★★★
Caspar 4
intensity: ★★★
Castelon 50 DC
intensity: ★★★
Catamaran 4 EC
intensity: ★★★
Chlorfet 48 EC
intensity: ★★★
Climaxer 48 SC
intensity: ★★★
Cm-Pherocon Kit
intensity: ★★★
Coragen 20 SC
intensity: ★★★
Cormoran 180 EC
intensity: ★★★
Cricket 100 EC
intensity: ★★★
Custor 50 DC
intensity: ★★★
Cyber 20 EC
intensity: ★★★
Cyperkiller 250 EC
intensity: ★★★
Cypermen 25 EC
intensity: ★★★
Cypra Plus
intensity: ★★★
Cythrin 20 EC
intensity: ★★★
Dante 25 EC
intensity: ★★★
Daystar 100 EC
intensity: ★★★
Decan 2.5 EC
intensity: ★★★
Decis 2.5 EC
intensity: ★★★
Declare 25 EC
intensity: ★★★
Dedel EC 2.5
intensity: ★★★
Dekagard 25 EC
intensity: ★★★
Delegate 250 WG
intensity: ★★★
Delete 2.5 EC
intensity: ★★★
Delfin WG
intensity: ★★★
Deltadoğ 25 EC
intensity: ★★★
Deltaplan
intensity: ★★★
Deltasen 2,5 EC
intensity: ★★★
Deltharin 2.5 EC
intensity: ★★★
Demond EC 2,5
intensity: ★★★
Depar 2,5 EC
intensity: ★★★
Deprive EC 2.5
intensity: ★★★
Derivate
intensity: ★★★
Dexedrine
intensity: ★★★
Diagonis 2.5 EC
intensity: ★★★
Dimilin SC 48
intensity: ★★★
Dimiron 25 WP
intensity: ★★★
Dimiron SC 48
intensity: ★★★
Dismiss 48 SC
intensity: ★★★
Dorpan 4 EC
intensity: ★★★
Doxin 100 EC
intensity: ★★★
Dursban 4
intensity: ★★★
Dursban Delta 20 CS
intensity: ★★★
Efdal Alfatrin 100 EC
intensity: ★★★
Efdal Delmetrin 25 EC
intensity: ★★★
Efdal Diflumin 48 SC
intensity: ★★★
Efdal Esfara 50 EC
intensity: ★★★
Efdal Indox SC
intensity: ★★★
Efdal Kimetrin 20 EC
intensity: ★★★
Efdal Kimetrin 25 EC
intensity: ★★★
Efdal Lamtorin 5 EC
intensity: ★★★
Efdal Pirinos 4
intensity: ★★★
Effector
intensity: ★★★
El - Nath
intensity: ★★★
Elmire 100 EC
intensity: ★★★
Excalance
intensity: ★★★
Exirel 100 SE
intensity: ★★★
Fastac 100 EC
intensity: ★★★
Fastkill 100 EC
intensity: ★★★
Folimat SL 50
intensity: ★★★
Fuji 10 EW
intensity: ★★★
Fury 10 EW
intensity: ★★★
Golddown 20 EC
intensity: ★★★
Gremlin
intensity: ★★★
Heraclia OD
intensity: ★★★
Homeros 20 EC
intensity: ★★★
Hypnose 05 SG
intensity: ★★★
Imperator 25 EC
intensity: ★★★
İnhilin 48 SC
intensity: ★★★
İntegral 5 EC
intensity: ★★★
Jetsis 2.5 EC
intensity: ★★★
Jokker 4
intensity: ★★★
Judo 5 EC
intensity: ★★★
Karate Zeon
intensity: ★★★
Kavancha 5 EC
intensity: ★★★
Kitinaz 25 WP
intensity: ★★★
Kitinaz 48 SC
intensity: ★★★
Korban 4
intensity: ★★★
Kormilin 25 WP
intensity: ★★★
Kormilin 480 SC
intensity: ★★★
Kortac 100 EC
intensity: ★★★
Koru-Alpha 5 EC
intensity: ★★★
Korualpha 200 EC
intensity: ★★★
Kral 250 EC
intensity: ★★★
Kung-Fu 5 EC
intensity: ★★★
Lambd-İl T 5 EC
intensity: ★★★
Lamdex 50 CS
intensity: ★★★
Lance 25 EC
intensity: ★★★
Lena Twister 5 EC
intensity: ★★★
Lenaban 4 EC
intensity: ★★★
Litcho
intensity: ★★★
Lombardo 5 EC
intensity: ★★★
Maestro 5 EC
intensity: ★★★
Majeste 20 EC
intensity: ★★★
Malinois
intensity: ★★★
Masrik 2F
intensity: ★★★
Massban 4 EC
intensity: ★★★
Massmethrin
intensity: ★★★
Matador 200 EC
intensity: ★★★
Matador 250 EC
intensity: ★★★
Mavrik 2 F
intensity: ★★★
Megaban 4
intensity: ★★★
Mensban 4
intensity: ★★★
Napoleon 4
intensity: ★★★
Newport 50 EC
intensity: ★★★
Ningbo 20 EC
intensity: ★★★
Ningbo 25 EC
intensity: ★★★
Paytanc 100 EC
intensity: ★★★
Pestban 4 E
intensity: ★★★
Petra 5 EC
intensity: ★★★
Pianta 240 SC
intensity: ★★★
Plagold 20 EC
intensity: ★★★
Plamitin 480 SC
intensity: ★★★
Planol 20 EC
intensity: ★★★
Plathorin
intensity: ★★★
Portano
intensity: ★★★
Postman OD
intensity: ★★★
Predator 2,5 EC
intensity: ★★★
Priban 4
intensity: ★★★
Prima 20 EC
intensity: ★★★
Proclaim Opti UV 05 WG
intensity: ★★★
Prodigy 240 SC
intensity: ★★★
Pyrecin 2,5 EC
intensity: ★★★
Pyrimicro 25 CS
intensity: ★★★
Red Sunny
intensity: ★★★
Rihen
intensity: ★★★
Rimon Supra 10 SC
intensity: ★★★
Ritmig 10 EC
intensity: ★★★
Rockypso
intensity: ★★★
Safamylin 25 WP
intensity: ★★★
Samuray 5 EC
intensity: ★★★
Sarban 4 E
intensity: ★★★
Sarban Neon Capsül CS
intensity: ★★★
Satir
intensity: ★★★
Servant 150 SC
intensity: ★★★
Shaolin 100 EC
intensity: ★★★
Sim Siper
intensity: ★★★
Siperkor 20
intensity: ★★★
Siperkor 25 EC
intensity: ★★★
Spret 50 WP
intensity: ★★★
Sumosa 5 EC
intensity: ★★★
Sunalpha 20 EC
intensity: ★★★
Sunalpha 5 EC
intensity: ★★★
Sungold 20 EC
intensity: ★★★
Süper Hektamethrin 100 EC
intensity: ★★★
Süper Takimethrin 100 EC
intensity: ★★★
Support
intensity: ★★★
Supragil 40 EC
intensity: ★★★
Surrender 5 SG
intensity: ★★★
Suspect 40 EC
intensity: ★★★
Sutra 50 CS
intensity: ★★★
Tackle
intensity: ★★★
Tafvin 85 WP
intensity: ★★★
Takeoff 100 EC
intensity: ★★★
Takumi
intensity: ★★★
Tavanna 100 EC
intensity: ★★★
Tecchlor 5 EC
intensity: ★★★
Tekvando 5 EC
intensity: ★★★
Tekvando Capsül
intensity: ★★★
Tolyo 100 EC
intensity: ★★★
Topraxban 4 EC
intensity: ★★★
Topraxdel 2.5 EC
intensity: ★★★
Topraximetrin 250 EC
intensity: ★★★
Topraxju-Do 5 EC
intensity: ★★★
Tornado 5 EC
intensity: ★★★
Tremilyn 25 WP
intensity: ★★★
Tro-Fer 5 EC
intensity: ★★★
Venison 150 SC
intensity: ★★★
Venti
intensity: ★★★
Vision 48 EC
intensity: ★★★
Voliam Targo 063 SC
intensity: ★★★
Winsor
intensity: ★★★
Zalim 063 SC
intensity: ★★★
Zelos OD 240
intensity: ★★★
Zigzaver 150 SC
intensity: ★★★
Cyren 4 EC
intensity: g_not_available_label
Danaprid
intensity: g_not_available_label
Ninja 5 EC
intensity: g_not_available_label
Polytrin 250 EC
intensity: g_not_available_label
Vantex 60 CS
intensity: g_not_available_label