Agrimec ECKayıt süresi doldu
SYNGENTA - Insektisit
2428

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLILAR

NARENCIYE
Zararlı Adı: Pas böcüsü (Phyllocoptruta oleivora) Yaprak galeri güvesi (Phyllocnistis citrella)
Kullanma Dozu: 25 ml/100 L su 25
Son ilaçlama ile hasat arası süre: 7 gün

PAMUK
Zararlı Adı:  Iki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)
Kullanma Dozu: 50 mil/da
Son ilaçlama ile hasat arası süre: 21 gün

BIBER (SERA)
Zararlı Adı:  Kırmızı örümcek (Tetranychus spp.)
Kullanma Dozu: 50 mil/da
Son ilaçlama ile hasat arası süre: 3 gün

HIYAR (SERA)  
Zararlı Adı:  Kırmızı örümcek (Tetranychus spp.) 
Kullanma Dozu: 25 m1/100 I su
Son ilaçlama ile hasat arası süre: 3 gün

ÇILEK 
Zararlı Adı:  iki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)
Kullanma Dozu: 25 m1/100 I su
Son ilaçlama ile hasat arası süre: 3 gün

PATLICAN(SERA)
1Zararlı Adı:  iki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)
Kullanma Dozu: 25 m1/100 I su
Son ilaçlama ile hasat arası süre: 3 gün

KULLANMA ŞEKLİ : Yapraktan uygulamalarda traktör ve sırt pülverizatörleri ile motorlu atomizörler kullanılabilir. Yoğun yeşil aksamı olan bitkilerde iyi bir kaplama için özen gösteriniz. Günün sıcak saatlerinde yeşil aksamın ıslak olduğu veya hemen yağış beklenen durumlarda ilaçlamadan kaçınılmalıdır. İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu : Ilaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Ağaç başına veya dekara kullanılacak Haçlı su miktarını belirlemek için,önce sadece su ile belirli sayıda ağaç veya belirli bir alan düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek ağaç başına veya dekara kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır, ilacın Hazırlanması : Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce az miktardaki temiz su ile iyice karıştınlır. Sonra bu ön karışım, yarı yarıya suyla dolu aletin deposuna konur. Karıştırma işlemi yapılırken su seviyesi tamamlanır. haçlı mahlül her zaman çok iyi karıştırılmalı ve bir kaç saat içinde kullanılmalıdır. ilaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırrna işlemine devam edilir.

Narenciye
İlaçlama pas böcüsü kesafeti görülür görülmez yapılmalıdır. İyi bir mücadele için, kaplama ilaçlama şarttır. Ağaç başına 10-20 litre mayi yeterlidir. %0,25 oranında yazlık yağlarla karıştırılabilir.

Domates, Biber ve Pamuk 
Yaprak başına ortalama 1-3 adet ergin görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

Hıyar
Yaprak başına ortalama 3-5 adet ergin görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

Karışabilirlik Durumu
Diğer ilaçlarla karışımı daha önceden denenmelidir. Alkali reaksiyonlu ilaçlarla karışmaz. İlaçlara karşı oluşacak dayanıklılık nedeniyle, farklı etki mekanizmasına sahip ilaçların kullanılması icap eden programlarda tavsiye edilmektedir.

Bitki tahammülü : Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında, tavsiye edildiği bitkilerce iyi tahammül görür. Tereddüt halinde hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

İLGİLİ BİLGİ: Agrimec EC isimli Bitki Koruma Ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 6 olarak sınıflandınlmış bir insektisit-akarisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip Bitki Koruma Ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için, Agrimec EC nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 6 harici ) Bitki Koruma Ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer ilaçlarla karışabilirlik durumu uygulayıcı sorumluluğunda kontrol edilmelidir

 

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Biber0 - 00 - 03
Domates0 - 025 - 253
Pamuk0 - 050 - 5021
Patlıcan0 - 00 - 03
Salatalık0 - 00 - 03
Turunçgiller0 - 00 - 07
Çilek0 - 00 - 03