Turkey

Yaprak galeri guvesi

Phyllocnistis citrella

Tanımı ve Yaşayışı
• Erginleri Turunçgil beyazsineği ergininden yaklaşık birbuçuk kat daha iri, 3-4 mm uzunluğunda ve gümüşi gri renklidir. • Erginler genellikle akşam üzeri ve gece aktif olup çiftleşme ve yumurta koymada bu zamanda meydana gelir. Şeffaf olan yumurtalarını yeni gelişmekte olan taze yaprakların genellikle altına tek tek bırakır. Yoğunluk fazla olduğunda yaprak üzerine ve sürgünlerde yumurta bırakılır. Yumurtadançıkan küçük açık yeşilimsi larvalar yaprağın içerisine girerek burada zik-zak vari galeriler açarak beslenirler. • Zararlı yıl boyunca aktiftir ancak kışı düşük popülasyonlarda değişik dönemlerde geçirir.

Zarar Şekli
• Yaprak ve sürgünlerde oluşturdukları galeriler nedeniyle yapraklar kıvrılır, daha sonra kahverengileşerek kurur.
• Genç fidanlarda bu zarar nedeniyle fidan gelişmesi engellenir. Zararlı Olduğu Bitkiler
• Sadece turunçgillerde zararlı olmaktadır.

Mücadele Yöntemleri

Kültürel Önlemler
Bahçelerde sulama ve gübreleme uygulamaları usulüne uygun yapılmalı, gereğinden fazla gübre (özellikle azotlu gübre) uygulamaları yapılmamalıdır.

Biyolojik Mücadele
• Çok sayıda yerli doğal düşmanı vardır

Kimyasal Mücadele
•Turunçgil Yaprak Galerigüvesi, taze sürgün ve yapraklara yumurta bıraktığından, zararlı yoğunluğu ile taze sürgün yoğunluğu arasında dikkat çekici bir ilişki vardır. Ağaçların sürgünlü olduğu dönemde taze sürgünlerde %15-20 bulaşma tespit edildiğinde ilaçlama yapılmalıdır. İlaçlamanın etkisi ve etki süresi gözlenmeli, bu amaçla ilaçlama sonrası sürgünler kontrol edilmelidir. İlaçlama sonrası oluşan taze yapraklarda Turunçgil Yaprak Galerigüvesi larva bulaşmasına göre ikinci ilaç uygulaması yapılmalıdır. Daha sonraki ilaç uygulamaları için kontrollere devam edilmeli, taze sürgünlere yeni bulaşmaların olduğu durumlarda sürgün yoğunluğu da dikkate alınarak, ilaçlamalar tekrarlanmalıdır. Yeşil aksam ilaçlamaları dışındaki uygulamalarda ilacın prospektüsündeki önerilere göre uygulamalar yapılmalıdır

pesticides
Acente 1.8 EC
intensity: ★★★
Actinmor
intensity: ★★★
Agrimec EC
intensity: ★★★
Alamectin 1.8 EC
intensity: ★★★
Algamek 1.8 EC
intensity: ★★★
Alopec EC
intensity: ★★★
Arvilmec EC
intensity: ★★★
Asmition EC
intensity: ★★★
Avirmec EC
intensity: ★★★
Backen 350 SC
intensity: ★★★
Canoxdet-XL
intensity: ★★★
Cansupran
intensity: ★★★
Comprador SC 350
intensity: ★★★
Confidor SC 350
intensity: ★★★
Confidor SL 200
intensity: ★★★
Conmirid SC 350
intensity: ★★★
Conqueror 350 SC
intensity: ★★★
Contest EC
intensity: ★★★
Coragen 20 SC
intensity: ★★★
Custor 50 DC
intensity: ★★★
Decan 2.5 EC
intensity: ★★★
Decis 2.5 EC
intensity: ★★★
Declare 25 EC
intensity: ★★★
Dedel EC 2.5
intensity: ★★★
Dekagard 25 EC
intensity: ★★★
Delete 2.5 EC
intensity: ★★★
Deltadoğ 25 EC
intensity: ★★★
Deltaplan
intensity: ★★★
Deltasen 2,5 EC
intensity: ★★★
Deltharin 2.5 EC
intensity: ★★★
Demond EC 2,5
intensity: ★★★
Deprive EC 2.5
intensity: ★★★
Dexedrine
intensity: ★★★
Dimiron 25 WP
intensity: ★★★
Efdal Delmetrin 25 EC
intensity: ★★★
Efdal Diflumin 48 SC
intensity: ★★★
Efdal İmidrid 350 SC
intensity: ★★★
Efdal Mectin 18 EC
intensity: ★★★
Efedor SC 350
intensity: ★★★
Ekoprid SC 350
intensity: ★★★
Falcon 20 SL
intensity: ★★★
Flazon
intensity: ★★★
İnvert
intensity: ★★★
Kitinaz 25 WP
intensity: ★★★
Kohinor SC 350
intensity: ★★★
Massmectin
intensity: ★★★
Menta Ares
intensity: ★★★
Mentamectin 1.8 EC
intensity: ★★★
Miskin Direct
intensity: ★★★
Modesta
intensity: ★★★
Mosetam 20 SL
intensity: ★★★
Mosplate 20 SL
intensity: ★★★
Paramount-M
intensity: ★★★
Plamec 18
intensity: ★★★
Powermec Super
intensity: ★★★
Predator 2,5 EC
intensity: ★★★
Pyrecin 2,5 EC
intensity: ★★★
Ritmig 10 EC
intensity: ★★★
Romectin 1.8% EC
intensity: ★★★
Safamylin 25 WP
intensity: ★★★
Sunplus 350 SC
intensity: ★★★
Supragil 40 EC
intensity: ★★★
Suspect 40 EC
intensity: ★★★
Torpedo EC
intensity: ★★★
Tremilyn 25 WP
intensity: ★★★
Yimacho 350 SC
intensity: ★★★