AlphasaveRegistered until: 2021 M04 20
Agri Sciences - Insektisit
8307

ILACIN HAZIRLAMASI VE UYGULANMASI: ilacı hazarlamadan önce ilaçlama aletinin temiz oldugundan emin olunuz. Ilaçlama tankinn Yo veya ye kadar su ile doldurun. Alphasavei ayri bir kapta su içinde karistirip bu karngimu aaçlama aleti tankina koyunuz. Daha tanki su doldurunuz. Mekanik veya hidrolik karistiricilarla iice karnsturn. Havali karistancular kullanilmaz. Hazirlanan ilaci hemen kullaniniz. -Pamuk bitkisi susuzluktan dolay porsumuş iken Alphasave ilaçlamalarmndan sonra bir miktar krzarma gorülebilir. Kizarikliga mani olmak için pamuk bilkisi pörsümüş iken ilaçlama yapilmamasi tavsiye edilir. Dosok dozlarda Alphasave herhangi bir renk değişikdigine sebep olmaz ve böylece mevsim boyunca birçok defa kullanulabilir. Alphasave pamuğun boton buyome devrelerinde kullanilabilir, fakat mevsim sonunda pamugun olgunlaşmasundan dolayi daha fazla kizariklik görolebilir. Daima tavsiye edilen dozlarda kullanin. Donyada yapilan birçok denemelere gore 7-15 gün aralaklarla yapilan ilaçlama neticesinde oluşan kzartklik mahsulo azaltmaz. Laboratuvar ve tarla denemeleri Alphasave Yeşil kurt yumurtalarına umurta oldoroco) etkisi oldugunu gdstermiştir başlamadan once bir dekar alani ilaçlamak için gerekli olan su miktarini tesbit etmek için kalibrasyon yapilmall, daha sonra ilaçlanacak için tesbit edilmiş miktardaki su, gerekli miktarda ilaç ile karlstirilmall ve btkilerin tarafi islatilacak şekilde ilaçlama gerçekleştirilmelidir ilaflarha -Bir sezonda ayni orunde aynı yerde Alphasave le 2defa fazla Ayni yerde aymi etki mekanizmasina sahip insektisiller üst oste ve uzun yllar boyunca kullanuldiginda bazi zararli türlerinin dayaniklilik kazandıği ve o bolgede hakim hale geldiği görülebilir. Sonuçta ilaçlarin tavsiye edilen dozlan ile bu zararilara karşı yeterli etki sağlanamaz. Başka etki mekanizmasina sahip insektisillerin donoşümlü olarak kullanilmast veya bu tür ilaçlarla tank kartsimi yapilmasi zararlllarin dayandkilik kazanm geciktirir veya engeller.

KARISABILIRLIK: Alphasave yüksek asit ve kireç, bordo bulamaci gibi alkali olanlar dişunda birçok zirai mücadele ilaçlan ile karişabilir. Ancak geniş çaptaki bir karişim yapmadan once fiziksel bir karişimin mümkün olup olmadiği, ayrica karisimin kullanilacak bitkiye karşı güvenilirliği küçük çapta bir karişimla denenmelidir. Karleum hazirlanirken once Alphasave ilaçlama tankina konulmalıdır.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Pamuk0 - 0350 - 3507
Tütün0 - 0200 - 20021
Şerbetçiotu0 - 00 - 014