Bestgol 20 ECRegistered until: 2025 M12 12
Agrobest - Insektisit
5324

GENEL BİLGİLER
• Arılara ve balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
• Rüzgarlı havalarda ilaçlama yapmayınız.
• İlaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz.
• İlacı kendi ambalajında ,  ağzı kapalı olarak serin ve kuru bir yerde saklayınız.
• Dondan koruyunuz.
• Boş ilaç ambalajlarını usulüne göre imha ediniz. Başka bir gaye için kullanmayınız.

ESFENVALERATE:
Kontak ve mide etkili insektisit 
Önce tavsiye edilen dozdaki BESTGOL 20 EC (Esfenvalerate 200 g/L) ayrı bir kapta az bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama aleti yarısına kadar su ile doldurularak içine bu karışım dökülür ve kalan su miktarı ilave edilerek karıştırılır. Sonra kısmen su dolu aletin deposuna karıştırılarak konulur ve depo su ile tamamlanır.


KALİBRASYON: 
Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak , mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. 
- İlaçlamalar sabah çiğ kalktıktan sonra  ve günün serin saatlerinde yapılmalıdır.
- Her türlü ilaçlama aletiyle uygulanabilir.
- İlacın zararlıya temasını sağlamak  için yaprakların alt yüzleri de dahil olmak üzere ilacın bitkinin her tarafına iyi bir  şekilde püskürtülmesi gerekir.
 
Bağ Salkım Güvesi: 
Salkım güvesine karşı yapılacak ilaçlamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilir. Cinsel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlaması, akşamüstü sıcaklıklarının iki gün üst üste 15 Co yi aşması, yumurtalardan larva çıkışı takip edilerek, etkili sıcaklıklar toplamı 1.dölde  120 gd (gün/derece), 2. dölde 520 gd, 3. dölde  1047 gd ye  ulaşması, fenolojik olarak  , 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlaşma başlangıcı döneminde olması halinde ilaçlama yapılır. Her döle bir ilaçlama yapılır.
 
BESTGOL 20 EC (Esfenvalerate 200 g/L)  kuvvetli alkali özellikteki ilaçlar hariç, bilinen  insektisit ve fungisitlerin çoğuyla  karıştırılarak kullanılabilir.
CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Antep fıstığı0 - 00 - 021
Bağ0 - 00 - 014
Domates0 - 00 - 07
Elma ağacı0 - 00 - 07
Fındık0 - 020 - 2014
Mısır0 - 030 - 3021
Pamuk0 - 07.5 - 6021