BestiatRegistered until: 2023 M01 18
Agrobest - Insektisit
9010

GENEL BİLGİLER
BESTİAT (%50 Pymetrozine), karpuz , pamuk, domates, şeftali ve turunçgillerde yaprak biti, patlıcan da beyaz sinek mücadelesinde kullanılan ve faydalı bir çok haşereye zarar vermeyen seçici bir insektisittir.

ETKİ ŞEKLİ: BESTİAT (%50 Pymetrozine)yeni bir etki mekanizmasına sahip olup Yaprak bitleri ve Beyaz sineği temas yoluyla  (kontak) ve sistemik olarak (bitki özsuyuna geçerek) kontrol eder. İlacın etkili maddesi Pymetrozine haşereler tarafından alındığında , beslenmeleri hemen durur ve 2-4 gün içinde ölürler. Bestiatbeyaz sineklerin hem larvaları , hem de erginleri üzerinde etkili olduğundan yaprakbitleri gibi bu zararlıların da virus taşımaları önlenmiş olur.

ETKİ SAHASI: Bestiat, yaprak bitleri ve beyaz sinek zararlılarının hassas ve mukavim türlerine yüksek derecede etkilidir. Aynı zamanda faydalı haşerelere bir çoğuna zarar vermez.

BİTKİ TAHHAMÜLÜ :
Tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği kültür bitkilerinde kullanıldığında iyi tolere edilir. Şüphe halinde (hassas veya yeni varyetelerde)  önce bir bitki hassasiyeti kontrol edilmelidir.

ENTEGRE MÜCADELE VE ANTİ-REZİSTANS STRATEJİ:
Sezon başında belirlenen bir ilaçlama planına göre uygulanır. Ekonomik zarar eşiklerine riayet edilmelidir. Değişik etki mekanizmalı ilaçlar değişim halinde kullanımı önerilir. Bestiat   faydalı böceklere yaşam şansı verdiğinden aynı zamanda bunlar da zararlı kontroluna katkıda bulunur.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:
BESTİAT (%50 Pymetrozine)  adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 9 B olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için BESTİAT (%50 Pymetrozine)’ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 9 B harici)  bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

PYMETROZINE 
Homopteraya karşı seçici bir insektisittir ve onların beslenmesini durudurur.
İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Tavsiye edilen miktardaki  BESTİAT (%50 Pymetrozine)  ayrı bir kapta az bir miktar su ile bulamaç haline getirilir. Bu karışım ilaçlama  aletinin yarım doldurulmuş  deposuna konulur. Sonra karıştırılarak depo su ile tamamen doldurulur. İlaçlı mahlul her zaman çok iyi karıştırılmalı ve bekletilmeden kullanılmalıdır.

İlaçlama aletinin kalibrasyonu: İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara veya ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için , önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler veya belirli sayıda ağaç düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara veya ağaç başına kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İlaçlama aleti ve İlaçlama hacmi: Traktörlü pülverizatörler ve motorlu atomizörlerle kullanılabilir. Yeşil aksamın yoğun olduğu sebzelerde iyi bir kaplama için özen gösterilmelidir.
İlaçlamalara yaprak başına patlıcanda  4-5 beyaz sinek larvası , karpuz ve domateste en az 2, pamukta en az 25 yaprak biti nimf veya ergini görüldüğünde başlanır. Şeftalide ise 50 ağaçta en az 7 bulaşık dal görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Turunçgillerde Mart-Nisan aylarında ağır bulaşma olduğu durumlarda (bir ağaçta 15’ten fazla sürgün bulaşıksa) ilaçlama yapılır.Turunçgil fidanlarında zararlı görüldüğünde  ilaçlamaya geçilmelidir. Gerektiğinde ilaçlama tekrarlanır.
Faydalı parazit ve predatörlerin zararlıyı kontrol ettiği durumlarda ilaçlama yapılmamalıdır. Yeşil aksam ilaçlı mahlul ile iyi bir şekilde kaplanmalı , ancak ilaçlı mahlulun bitkiden yıkanarak uzaklaşmasına müsaade edilmemelidir.
Tavsiye dozu aşılmamalı, ilaçlı mahlulun hedef dışındaki bitkilere sürüklenmemesine dikkat edilmelidir. Günün sıcak saatlerinde , yeşil aksamın ıslak olduğu veya hemen yağış beklenen durumlarda ilaçlamadan kaçınılmalıdır. İş bittikten sonra tüm ekipmanlar iyice yıkanmalıdır.

BESTİAT (%50 Pymetrozine) ,nötr reaksiyonlu birçok insektisit ve fungisit ile, karışım halinde kullanılabilir. Terddüt halinde fiziksel karışabilirlik testi uygulanmalıdır.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Domates0 - 030 - 303
Karpuz0 - 025 - 257
Pamuk0 - 030 - 3035
Patlıcan0 - 00 - 03
Turunçgiller0 - 00 - 014
Şeftali0 - 00 - 021