Bestmaxi 75Kayıt süresi doldu
Agrobest - Herbisit

GENEL BİLGİLER
BESTMAXİ 75 (Chlorsulfuron %10) kökler ve yeşil aksam yoluyla yabancı otların bünyelerine alınır. Hassas yancı otların büyümesi uygulamadan kısa bir süre sonra durur. Ancak ölüm belirtileri, büyüme şartlarına yabancı otların hassasiyetlerine bağlı olarak uygulamadan 1-3 hafta sonra görülür. Uygulamadan sonra 2 saatlik yağışsız süre yabancı ot kontrolünün en yüksek seviyede olması  açısından önemlidir.Uygulamadan sonraki sıcak ve nemli şartlar ilacın etkisini hızlandırır, soğuk ve kurak şartlar geciktirir.Uçucu ve yanıcı değildir. İlaçlama aletlerini aşındırmaz. BESTMAXİ 75 (Chlorsulfuron %75) yi stres altındaki bitkiye uygulamayınız. Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında tek yıllık pek çok geniş yapraklı otu kontrol eder. Birçok iki yıllık ve bazı çok yıllık otlar da kontrol edilir veya baskı altında tutulur.

BESTMAXİ 75 (Chlorsulfuron %75) ; Hububat-Nadas-Hububat, Hububat-Hububat-Nadas ve Hububat-Hububat ekim nöbetlerinin uygulandığı alanlarda tavsiye edilir. Münavebe bitkilerinde özellikle Brassica türleri ve Şeker pancarında fitotoksite  yapabilir. 
BESTMAXİ 10 WP (Chlorsulfuron %10) sadece Marmara Bölgesi hububat ekiliş alanlarında kullanılmalıdır. Diğer bölgelerde kullanılması tavsiye edilmemektedir.
-Arılara ve balıklara zehirlidir.
-Depolama ve ilaç artıklarının imhası sırasında sulara bulaştırmayınız.
-Gıda ve hayvan yemine bulaştırmayınız.
-Boş ambalajları ve ilaç artıklarını gömün ya da usulüne uygun olarak imha edin. 
 
CHLORSULFURON:
Yabancı otarın yeşil aksamı ve kökleri tarafından alınıp hızlıca akropetale ve besipetale taşınabilen seçici sistemik bir herbisittir. 
Amino asit sentezi (ALS veya AHAS) zincirini engeller.
Gerekli miktardaki BESTMAXİ 75 (Chlorsulfuron %75) az bir suyla önce bulamaç haline getirilir.
yarısına kadar su dolu ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırıcı çalıştırılır ve tank suyla tamamlanır. Hazırlanmış ilaç mahlulü 24 saatten fazla bekletilmemelidir.
 
BESTMAXİ 75 (Chlorsulfuron %75) Hububat ta“ hububat, hububat-nadas ekim nöbeti uygulandığı alanlarda tavsiye edilir.Aynı yerde aynı etki mekanizmasına sahip herbisitler  üst üste kullanıldığında bazı yabancı ot türlerinin dayanıklılık kazandığı ve o bölgede hakim duruma geldiği görülebilir .Bunun için farklı etki mekanizmasına sahip herbisitleri dönüşümlü olarak kullanınız. BESTMAXİ 75 (Chlorsulfuron %75) bir sezonda aynı yerde bir defadan fazla uygulamayınız.  

ÇIKIŞ ÖNCESİ: 
Buğday      Doz. dekara 1.0 gram ilaçtır.
Uygulama üniform olarak buğday ekiminden sonra 3-4 gün içinde yapılmalıdır. Bu dönemde yapılan uygulamalarda dar yapraklı yabancı otlar daha iyi kontrol edilebilirler. Genel olarak, ilkbaharda çıkış yapan geniş yapraklı yabancı otları kontrol etmek için ikinci bir tatbikata gerek yoktur.
 
ÇIKIŞ SONRSI: 
Buğday, Arpa, Yulaf,Çavdar, Triticale      Doz. dekara 1.0 gram  ilaçtır.
Uygulama hububatın 2-3 yapraklı devresinden kardeşlenme sonu devresine kadar olan dönem içinde herhangi bir zamanda yapılabilir. Ancak en iyi netice, yabancı otların  genç (5 cm. çap veya yüksekliğe erişmemiş) ve aktif olarak büyümekte olduğu dönemde  alınmaktadır. 

BESTMAXİ 75 (Chlorsulfuron %75) kökler ve yeşil aksam yoluyla yabancı otlar tarafından bünyelerine alınır. Hassas yabancı otların büyümesi uygulamadan kısa bir süre sonra durur. Ancak ölüm belirtileri, büyüme şartlarına yabancı otların hassasiyetlerine bağlı olarak uygulamadan 1-3 hafta sonra görülür. Uygulamadan 2 saatlik yağışsız süre yabancı ot kontrolünün en yüksek seviyede olması açısından önemlidir. Uygulamadan sonraki sıcak ve nemli şartlar ilacın etkisini hızlandırır, soğuk ve kurak şartlar geciktirir. Uçucu ve yanıcı değildir. 

BESTMAXİ 75 (Chlorsulfuron %75) tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında tek yıllık pek çok geniş yapraklı ve bazı dar yapraklı yabancı otları kontrol eder. Birçok iki yıllık ve bazı çok yıllık otlar da kontrol edilir veya baskı altında tutulurlar. Kuru akışkan olarak hazırlanmıştır. Marmara Bölgesinde tavsiye edilir.

*BESTMAXİ 75 (Chlorsulfuron %75)   sadece Marmara Bölgesi hububat ekiliş alanlarında kullanılmalıdır. Diğer bölgelerde kullanılması tavsiye edilmemektedir.
 
BESTMAXİ 75 (Chlorsulfuron %75) 2,4-D amin ve esterli ilaçlarla, diclofop methyl ve fenoxaprop-p ethyl etkili maddeli ilaçlarla karışabilir.
CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Kışlık arpa0 - 01 - 1-
Kışlık buğday0 - 01 - 1-
Yazlık arpa0 - 01 - 1-
Yazlık buğday0 - 01 - 1-