Agrobase Turkey
Cansatiriflin 48 EC Registration expired
Cansa Kimya - Herbicide

ÖZELLİKLERİ:
Dinitroaniline grubundan ve yabancı otlarda köklenmeyi engelleyerek etkili olan bir herbisittir. Pamuk başta olmak üzere birçok kültür bitkisinde ekim öncesi(pre-planting) dönemde kullanılır. Etkili madde, UV ışınlarına karşı çok duyarlı olduğundan uygulama sonrasında, en geç 8 saat içinde(mümkünse uygulamadan hemen sonra) en az 5 cm toprak derinliğine kadar karıştırılması gerekir.
Geniş yapraklı birçok yabancı ot ve başta Yapışkan ot (Setaria spp.) ve Darıcan-Cinek (Echinochloa spp.) olmak üzere bazı yıllık dar yapraklı yabancı otlar üzerinde etkilidir. Yabani hardal (Sinapis spp.) türleri üzerinde etkisizdir.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLAMA ŞEKLİ:
Gerekli miktardaki ilaç az bir miktar suyla ayrı bir kapta önce karıştırılır.Yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla tamamlanır.Daha sonra ilaçlamaya geçilir. İlaç su ile karıştırılıp püskürtme halinde uygulanan bir emülsiyon konsantredir. Düşük basınçlı pülverizatörler kullanılarak dekara 20-40 litre ilaçlı su püskürtülür.

İLACIN TOPRAĞA KARIŞTIRILMASI:
İlaç, uygulandıktan hemen sonra toprağa karıştırılmalıdır. Mümkün ise ilaçlama ve karıştırma faaliyetleri birlikte yürütülmelidir. Kullanılan karıştırma ekipmanı toprağı iyice ufalayacak, iki ayrı yönde karıştıracak ve 8-15 cm derinlikte işleyecek şekilde olmalıdır. Toprağa karıştırma derinliği 5 cm' den az olması durumunda yabancı ot kontrolünden istenen başarı elde edilemez.

NOT: İlaçlama yapılan tarlaya hububat 5-6 ay, şeker pancarı ve mısır 12 aydan önce ekilmemelidir. Yabani hardalın sorun olduğu tarlalarda kullanılmamalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Yüksek asit ve alkali ilaçlar hariç diğer herbisitlerle karışabilir.

Effective
Crops
Cotton
BBCH
0 - 0
Registred norm
200 - 200
Preharvest Interval
-
Crops
Sunflowers
BBCH
0 - 0
Registred norm
200 - 200
Preharvest Interval
-
Crops
Onions
BBCH
0 - 0
Registred norm
200 - 250
Preharvest Interval
-
Crops
Eggplant, aubergine
BBCH
0 - 0
Registred norm
200 - 200
Preharvest Interval
-
Crops
Beans
BBCH
0 - 0
Registred norm
200 - 200
Preharvest Interval
-
Crops
Tomatoes
BBCH
0 - 0
Registred norm
200 - 200
Preharvest Interval
-
Crops
Peppers
BBCH
0 - 0
Registred norm
200 - 200
Preharvest Interval
-
Crops
Carrots
BBCH
0 - 0
Registred norm
200 - 200
Preharvest Interval
-
Crops
Caraway
BBCH
0 - 0
Registred norm
200 - 200
Preharvest Interval
-