Sirken-kazayağı
Chenopodium album

Kazayağı
Nisan-Eylül ayları arasında açan çiçekleri eflatun,parlak pembe,beyaz,sarı renklerdedir.Yaprakları dolgun,etli ve yayılıcı bir bitkidir.Ortalama 20-30 cm. boylanır.Çok yıllık bitkidir.Her türlü toprakta yetişir.drenajı iyi,taşlı veya kumlu toprakları tercih eder.Tuza dayanıklıdır.Tohum ve çelikle üretimi yapılır.Deniz kenarlarında, taşlık alanlarda, yol ve bordürlerde, şevlerde, eğimli yamaçlarda, toprağın örtülmesinde kullanılır.
Dekoratif, y arı çalımsı, sürünücü bir bitkidir. Yapraklar sapsız, karşılıklı, birbirleriy le 90°' lik açı y apacak şekilde dizilmişlerdir. Yan durumlu çiçiçekler tek tek bulunurlar.
Parlak pembe renkli, şerit şeklindeki petaller ve sarı stomenleriy le papaty a gibidir. Çiçeklenme mevsimi ilkbahar ve y azdır.
Boy u 2030 cm olup, anav atanı Güney Afrika'dır. Tam güneş, ama korunaklı yerleri sever.
Dondan hoşlanmaz, fakat (2 °C)'ye kadar kısa süreli de olsa dayanır. Her çeşit toprakta yetişir, drenajı iyi, taşlı vey akumlu toprakları tercih eder. Tuza çok iyi dayanır.