Coacho FS 600Kayıt süresi doldu
Platin Agro - Insektisit

UYGULAMA SEKLI
Şekerpancarı:
 Şeker mancar tohumlarının rutubete olanduyarlığı nedeni ile hassas bir ilaçlama yapabilmek için profesyonel ilaçlamadüzenleri olan tohum işleme ve ilaçlama fabrikalarında uygulanacak ilaçkarışımı hacmi, ekipman tipine, karışımına giren diğer maddelere ve kurutmaimkanlarına bağlıdır. Bu nedenle mevcut tohum ilaçlama ekipmanı talimatınauyunuz.

Mısır: 100 kg tohum için önerilen miktar ilaç 1 litre suya ilave edilir veiyice karıştırılır. Tohumluk, düz bir zemine naylon üzerine yayılır. İlaçlıkarışımın yarısı tohuma püskürtülür vetohum iyice karıştırılır sonra ilacın kalan yarısı tohuma eklenerek tohum iyicekarıştırılır. İlaçlama varilleri veya bidonları içinde de aynı şekildeyapılabilir. Daha sonra tohumlar bir sure yayılarak nem oranı düşürülür ve hemenekilir veya ekim zamanına kadar depolanabilir.rutubetli olarak depolanırsarutubet nedeni ile sürme gücü düşer.

Patates: Tohumluk patatesler düz bir zemin üzerine yayılır. 100 kg tohumlukiçin önerilen ilaç miktarı bir kova içerisindeki 1-1,5 litre suya ilave edilipiyice karıştırılarak pulverizatöre aktarılır. Hazırlanan karışım patateslerinüzerine once yarısı püskürtülerek patatesler kürekle ters yüz edilir. Sonrailacın kalan yarısı püskürtülerek ilaçlama tamamlanır. İlaçlamada dikkatedilecek husus su miktarının tohumluğu ıslatacak fakat akmayacak miktardaolmasıdır. İlaçlamadan hemen sonra ekim yapılacağı gibi tohumlukların nemikuruduktan sonra çuvallanarak veya dökme olarak birkaç gün beklenebilir. İlaçlama, çuvallamave dikim sırasında lastik eldiven giyilmelidrir.

KARISABILIRLIK DURUMU
Thiram ve Hymexazol terkipli ilaçlarlakarıştırılabilir.

KULLANIRKAN VE DEPOLARKEN DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR
İlaçlı tohumları gıda ve yem olarak kullanmayınız.
İlacı ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
İlaç ve artıklarını havuz, akarsu ve göllere bulaştırmayınız.
Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz. 

DEPOLAMA DURUMU VE DIGER BILGILER
Normal (Serin ve kuru) depolama şartlarındaen az iki yıl depolandığı taktirde ilacın fiziksel,kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırlarıdışında değişiklik olmaz.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Mısır0 - 00 - 0-
Patates0 - 00 - 0-
Şeker pancarı0 - 00 - 0-