Agrobase Turkey
Toprak pire böcekleri
Chaetocnema spp.

TOPRAK PİRE BÖCEKLERİ
( Phyllotreta spp., Psylliodes spp., Col.: Chrysomelidae)

ZİRAİ MÜCADELE TEKNİK TALİMATI
1.TANIMI VE YAŞAYIŞI:
Ülkemizde bulunan türleri Phyllotreta corrugata Rche., P. nigripens F., P. undu-lata Kutsh., P.
diademata F., P. atra F., Psylliodes turcica Heik., P. elliptica All. dir.
Erginleri ortalama 2.4 mm uzunluğunda, yumurta biçiminde, siyahi yeşil maden-sel renklerde bir
böcektir. Üçüncü çift bacaklarının femurları çok gelişmiş olup pire gibi sıçrarlar, üst kanatların üzeri sık
noktalıdır.
Erginler kışı toprakta, bitki artıklarında ve otlar altında geçirirler. İlkbaharda hububatın
kardeşlenme döneminde görülürler. Çiftleşen ergin dişiler yumurtalarını bitkilerin kök boğazına
bırakırlar. Yumurtadan çıkan larvalar bir sure sonra pupa dönemine girerler. Temmuz, Ağustos
aylarında çıkan erginler daha sonra kışlama dönemine girerler. Yılda bir döl verirler.

2.ZARAR §EKLI, EKONOMIK ÖNEMI VE YAYILIŞI:
Larvalar kök boğazında beslenseler dahi zararları önemli değildir. Esas zararı ergin böcekler
yapar. Yapraklarda beslenerek delikler meydana getirirler. Kurak yıllarda zarar artar. İlkbaharda zayıf
gelişmiş olan 3-5 yapraklı ekinlerde ekonomik önemde zarar yaptığı saptanmıştır.
Ülkemizde tahıl ekimi yapılan bütün alanlarda bu zararlılar görülebilir.

3.KONUKÇULARI:
Buğday, arpa ve diğer Buğdaygiller, şerbetçiotu, kenevir, patates, domates, acıot, köpek
üzümü, çobançantasi, tarla akça çiçeği, güzel avratotu, tütün, lahana, şalgam, turp, yabanihardal,
şebboy, yabani tere, kolza, süpürgeotu, süs bitkileri vs. konukçularıdır.

4.MÜCADELESİ
4.1.Kültürel Önlemler
Tarla içindeki ve çevresindeki yabancıotlar yok edilmeli ekim zamanında yapılarak bitkinin
kuvvetli gelişmesi sağlanmalı geç ekimlerden kaçınılmalıdır.Konukçusu olmayan bitkiler münavebeye
sokulmalıdır.

4.2.Kimyasal Mücadele
4.2.1. İlaçlama Zamanının Tesbiti
Çevre ve iklim şartlarına bağlı olarak değişebilir. Mücadele erginlere karşı genellikle mart
ayında yapılır. Fide döneminde (hububat 3-5 yapraklı iken) 1/4 m21ik çerçevelerle en az 15-20 noktada
sayım yapılır, m2 de ortalama 15 ve daha fazla ergin böcek bulunan tarlalar ilaçlama programına alınır.

4.2.2.Kullanılacak Alet ve Makinalar
Sırt körükleri, motorlu sırt ve sedyeli toz atarlar kullanılabilirler.

4.2.3.İlaçlama Tekniği
İlaçlamalar yağışsız ve rüzgar hızının 3m/sn'den az olduğu saatlerde yapılmalıdır. Tozlamalar da
aletin atım ayarının yapılmış olması gereklidir.

5.UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
İlkbaharda sayım yapılarak ilaçlanması gereken tarlalar saptanır, böyle bir tarlanın bir kısmı
ilaçlanmaz. İlaçlamadan evvel 1/4 m2'lik çerçeveler ile ilaçlama zamanının tesbiti bölümünde belirtildiği
şekilde ergin sayımları yapılan bu 2 kısımda da ilaçlamadan 3 gün sonra yine aynı çerçeveler ile canlı
sayımı yapılır. Elde edilen değerler; Hen-derson-Tilton formulüne uygulanarak ilacın etki oranı saptanır.