Coacho WS 70Registered until: 2022 M02 26
Platin Agro - Insektisit
5878

KULLANİM ŞEKLİ
Şeker pancarı:
 Şeker mancar tohumlarınınrutubete olan duyarlığı nedeni ile hassas bir ilaçlama yapabilmek içinprofesyonel ilaçlama düzenleri olan tohum işleme ve ilaçlama fabrikalarındauygulanacak ilaç karışımı hacmi, ekipman tipine, karışımına giren diğermaddelere ve kurutma imkanlarına bağlıdır. Bu nedenle mevcut tohum ilaçlamaekipmanı talimatına uyunuz. İlaçlama varilleri ve buna benzer ekipmanlarlayapılacak ilaçlamalarda gerekli su miktarı 15-20 litredir. 100 kg tohum içingerekli miktar 15-20 litre suya ilave edilerek dibe çökmesi beklenir sonraiyice karıştırılarak ilaçlamaya hazır hale getirilir. Bu miktar ilaçlı eriyik 3defada tohuma uygulanır her defasında karıştırılarak iyi bir kaplama sağlanır.

Buğday: Sıvı ilaçlama düzeni olan selektörlerde bir ön deneme ile ideal sumiktarı bulunur (Bu miktar 100 kg tohum için 500-800 ml arasında değişir.). Buhusus saptandıktan sonra gerekli miktar ilaç gerekli miktar su  içerisine konarak ilaçlama yapılır. İlaçlama varili (kaskat) ile ilaçlama yapılacakise 100 kg tohum için önerilen miktar ilaç 800-1000 ml  suya ilave edilir. Dipe çökmesi beklenir,sonraiyice karışıtırılır. Birkaç defada ilaçlama variline ilave edilerek, herdefasında varil çevrilerek homojen bir ilaçlama yapılır.

Patates: Tohumluk patatesler düz ve sert bir zemin üzerine yayılır. 100 kgtohumluk için önerilen ilaç miktarı kova içerisindeki 1-1.5 litrelik suya ilaveedilip ilacın dipe çökmesi beklenir. Sonra iyice karıştırılarak pülverizatöreaktarılır. Önerilen miktar suyun bir kısmı örneğin 0.5 litresi kovaya bulaşmışveya dibinde kalabilecek ilacın yıkanıp pülverizatöre aktarılması içinkullanılır. Pülvizatöre aktarılan ilaç tohumluk patates üzerine iki defada  püskürtülür. İlaçlı suyun yarısı, yayılmıştohumlukların üzerine püskürtüldükten sonra tohumluk patatesler kürekle tersyüz edilir. Depoda kalan ikinci kısım ilaç tohumluk üzerine püskürtülerekilaçlama tamamlanmış olur. İlaçlamada dikkat edilecek husus su miktarınıntohumluğu ıslatacak fakat yere akmayacak miktarda olmasıdır. Tohumluğun cins vebüyüklüğüne göre doz sabit kalmak kaydı ile su miktarı azaltılıpcoğaltılabilir. İdeal su miktarı kalibrasyonla,yani ölçümlerlebulunmalıdır. İlaçlamadan sonra ekim yapılabileceği gibi tohumlukların nemiçekildikten sonra çuvallanarak ve dökme olarak birkaç günbekletilebilir. İlaçlama çuvallama ve dikim yapılırken lastik eldivengiyilmelidir.

Mısır: 100 kg tohum için önerilen miktar ilaç 1.5 litre suya ilave edilirve iyice karıştırılarak, düz bir zemine yayılmış naylon üzerindeki tohuma yarısıilave edilerek karıştırılır,sonra yarısı ilave edilerek karıştırılır. Aynı işlemkaskat ve ilaçlama bidonları içinde geçerlidir. İlaçlama sonrası tohum serilerekhavalandırılır. Rutubeti düşürdükten sonra hemen ekilebilir veya ekim zamanınakadar depolanabilir rutubetli olarak depolanırsa rutubet nedeni ile sürme gücüdüşer.

KARISABILIRLIK DURUMU
Thiram ve Hymexazol terkipli ilaçlarlakarıştırılabilir.

KULLANIRKAN VE DEPOLARKEN DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR
İlaçlı tohumları gıda ve yem olarak kullanmayınız.
Akarsulara bulaştırmayınız.
Boş ilaç ambalajlarını başka gaye için kullanmayıp imha ediniz. 

DEPOLAMA DURUMU VE DIGER BILGILER
Normal (Serin ve kuru ) depolamaşartlarında en az iki yıl depolandığı taktirde ilacın fiziksel,kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırlarıdışında değişiklik olmaz.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Kışlık buğday0 - 00 - 0-
Mısır0 - 00 - 0-
Patates0 - 00 - 0-
Yazlık buğday0 - 00 - 0-
Şeker pancarı0 - 00 - 0-