ConarcRegistered until: 2025 M03 16
Pileryum Tarım - Fungisit
10154

ETKİ ŞEKLİ VE ÖZELLİKLERİ :
Koruyucu özellikte bir fungusittir. İlaçlamadan sonra yaprak ve meyve üzerinde ince bir tabaka oluşturarak yağışlarla kolaylıkla yıkanmaz ve etkisini uzun süre devam ettirir.Yaprağın her tarafına dağılabilen translaminar etkisi vardır.Hava sıcaklıklarındaki değişiklikler ilacın etkisini etkilemez.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Ayrı bir kapta ön karışım haline getirilen ilaç aletin deposuna aktarılır. Daha sonra aletin karıştırıcısı çalıştırılarak depo su ile tamamlanır. Çok beklemeden uygun zamanda ilaçlamaya geçilir.     

KULLANMA ŞEKLİ :
Bitkinin her tarafını ıslatacak şekilde kaplama ilaçlama yapılması gerekir.

ELMA’da :
1. ilaçlama çiçek gözleri kabarınca,
2. ilaçlama çiçek gözleri kabarınca,
3. ilaçlama çiçek taç yaprakları % 70-80 döküldüğünde yapılır.
Sonraki ilaçlamalar 10-14 gün arayla yapılır.

BAĞ’da :
1. ilaçlama sürgünler 20-30 cm boya erişince ,
2. ilaçlama koruklar saçma tanesi iriliğini alınca yapılır. Sonraki ilaçlamalar 10-14 gün arayla yapılır.

KABAKGİLLER’de : İlk hastalık belirtileri görülünce ilaçlamaya başlanır. İlaçlamalara 7-10 gün arayla devam edilir.

TURUNÇGILLER’de :Sürgünler 5-10 cm boyuna erişince ve ilk hastalık belirtileri görülünce ilaçlamaya başlanır ve 14-15 gün arayla devam edilir. 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:Alkali özellikteki ilaçlar hariç, bilinen insektisit ,fungisitlerin çoğuyla ve yaprak gübreleriyle karıştırılarak kullanılabilir.

ÇEVREYE ETKİSİ :
Balıklar için zehirlidir,  Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

ANTİDOTU  :
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Bağ0 - 00 - 035
Elma ağacı0 - 00 - 035
Kabak0 - 00 - 03
Karpuz0 - 00 - 03
Kavun0 - 00 - 03
Salatalık0 - 00 - 03
Turunçgiller0 - 00 - 035