Core-Prex 500 SCRegistered until: 2025 M12 30
Agropharm - Fungisit
5364
CORE-PREX 500 SC , kontakt etkili, koruyucu ve tedavi edici özellikte bir Fungisittir.
 
İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli olan ilaç az su ile başka bir kapta bulamaç haline getirilir ve depoya ilave edilir. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak geri kalan su ilave edilir. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Daha sonra ilaçlamaya geçilir.
 
Kullanma Şekli
Ayva
1. ilaçlama çiçeklerin % 5 açtığı devrede, 2. ilaçlama çiçeklerin % 50 açtığı devrede, 3. ilaçlama azami çiçek döneminde yapılır.
Şeftali
İlk ilaçlama gözler uyanmadan önce, 2. ilaçlama tomurcukların kabardığı devrede, 3. ilaçlama çiçeklenme sonunda yapılır.
Kayısı
İlk ilaçlama çiçeklerin % 2’sinin açtığı devrede, 2. ilaçlama tam çiçeklenme (% 100 devresinde) yapılır.
Elma
İlk ilaçlama fare kulağı döneminde, 2. ilaçlama pembe gonca döneminde, 3. ilaçlama % 80 çiçek döküldüğünde, 4. ilaçlama ise 3. ilaçlamadan 14 gün sonra yapılır.
Antep Fıstığı
İlk ilaçlamaya meyveler buğday tanesi büyüklüğüne ulaştığında başlanır. İklim ve çevre koşulları hastalığın yayılması ve gelişmesi için müsaitse ilaçlamalara 15-17 gün aralıklarla devam edilir.
 
Karışabilirlik Durumu
Diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılabilir. Yalnız Trichlorfon, Phosalone, Metalaxyl, İprodione, Bakır, Dinitrolu bileşiklerle ile karıştırılmamalıdır.
 
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur. Belirti ve şiddetine göre doktor tedavisi uygulanır.
CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Antep fıstığı0 - 00 - 014
Elma ağacı0 - 00 - 014
Kayısı0 - 00 - 014
Şeftali0 - 00 - 014