Duress-SKayıt süresi doldu
Göker Tarım - Herbisit

DURESS-S pamuk yetiştirme alanlarında ekimden önce toprağa pülverize edilerek üst toprak tabakasına( 5 cm.kadar derinliğe) karıştırılarak kullanılan Topalak(Cyperus spp.) başta olmak üzere bilhassa tek yıllık dar yapraklı yabancıotları;bunun yanında bazı geniş yapraklı yabancıotları başarı ile kontrol eden,topraktan etkili selektif bir yabancıot ilacıdır.Yabancıotlar çimlenip toprak yüzeyine çıkarken sürgün uçları ile ilacı alırlar ve imha olurlar.        
        
İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI :
İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur.Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta birkaç lt.su ile karıştırılır.Daha sonra aletin karıştırıcısı çalışır durumda iken hazırlanan ilaç aletin deposuna boşaltılır.Karıştırıcı çalıştırılmaya devam edilerek kalan su depoya ilave edilir.        
        
KULLANIM ŞEKLİ :
Topraktan etkili tüm herbisitlerde olduğu gibi DURESS-S'ten beklenen üstün sonuçların alınabilmesi için iyi bir toprak işlemesi yapılmalı tarla kesek,ot ihtiva etmemeli,toprakta yeterli nem bulunmalıdır.İlacın toprağa iyi bir şekilde karıştırılması çok önemlidir.Kültüvatör kullanılacak ise çaprazvari 2 defa çekilmesi önerilir.İlaçlamadan İlaçlamadan sonraki orta derecedeki yağış ve sulamanın ilacın yabancıotların çoğunluğunun çimlendiği toprağın üst tabakasına nüfuz etmesine yardımcı olduğu bilinmelidir.Çok hafif topraklarda DURESS-S kullanılması tavsiye edilmez.İlaçlama aletinin kalibrasyonu iyi yapılmalı,memelerin homojen (uyumlu)çalışması temin edilmelidir.        
        
KARIŞABİLİRLİK DURUMU :        
Diğer ilaçlar ile karışım halinde kullanılması tavsiye edilmez

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Pamuk0 - 0215 - 215-