Ekomyl 90 SPKayıt süresi doldu
Ertar Kimya - Insektisit

İLACIN KULLANILMASI:
EKOMYL 90 SP suda eriyebilir toz formülasyonunda, pamuk, tütün ve soyada çeşitli zararlılara karşı kullanılan bir insektisittir. EKOMYL 90 SP ile zararlılar ekonomik zarar seviyesine ulaştığında tavsiye edilen dozlarda ilaçlama yapılmalıdır. EKOMYL 90 SP’yl sadece tarımsal üretim amacıyla aşağıda belirtilen üründe kullanın, ev bahçelerinde veya başka bir amaç için kullanmayınız.
Pamuk bitkisi susuzluktan dolayı pörsümüş iken EKOMYL 90 SP İlaçlamalarından sonra bir miktar kızarma görülebilir. Kızarıklığa mani olmak için, pamuk bitkisi pörsümüşken ilaçlama yapılmaması tavsiye edilir. Düşük dozlarda her hangi bir renk değişikliğine sebep olmaz ve böylece mevsim boyunca birçok defa kullan ılabilir. EKOMYL 90 SP pamuğun bütün büyüme devrelerinde kullanılabilir, fakat mevsim sonunda pamuğun olgunlaşmasından dolayı daha fazla kızarıklık görülebilir. Daima tavsiye edilen dozlarda kullanın. Dünyada yapılan birçok denemelere göre, 7- 15 günlük aralarla yapılan ilaçlama neticesi kızarıklık mahsulu azaltmaz. Laboratuvar ve tarla denemeleri EKOMYL 90 SP’nln yeşil kuıt yumurtalarına karşı ovisit (yumurta öldürücü) etkisi olduğunu göstermiştir. Aynı yerde aynı etki mekanizmasına sahip insektisitler üst üste ve uzun yıllar boyunca kullanıldığında bazı zararlı türlerinin dayanıklılık kazandığı ve o bölgede hakim hale geldiği görülebilir. Sonuçta ilaçlann tavsiye edilen dozları ile bu zararlılara karşı yeterli etki sağlanamaz. Başka etki mekanizmasına sahip insektisitlerin değişimli olarak kullanılması ve bu tür ilaçlarla tank karışımı yapılamaması zararlıların dayanıklılık kazanmasını geciktirir veya engeller.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Yüksek asit ve kireç, bordo bulamacı gibi alkali olanlar dışında birçok zirai mücadele ilaçlan ile karışabilir. Ancak geniş çaptaki bir karışımın mümkün olup olmadığı, aynca karışımın kullanılacak bitkiye karşı güvenirliği küçük çapta bir karışımla denenmeli ve ufak parsellerde ön uygulamadan sonra kullanılmalıdır. Karışım hazırlarken önce EKOMYL 90 SP ilaçlama tankına konulmalıdır.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Pamuk0 - 080 - 807
Soya fasulyesi0 - 080 - 8014
Tütün0 - 055 - 5521