FlenterRegistered until: 2024 M03 17
Agrobest - Insektisit
9552

GENEL BİLGİLER
-Bir fermantasyon ürünü olup pek çok haşereye karşı etkili geniş spektrumlu bir ilaçtır.
-Toprak kökenli Aktinomiset bakteri Saccharopolyspora spinosa dan doğal yollarla (fermentasyon-mayalanma yolu ile) elde edilmiştir.
-Mide ve temas yolu ile haşerelerin sinir sistemine etki eder. İlaç haşerenin beslenmesini hemen durdurur.Buna bağlı olarak haşere en geç 3 gün içinde ölür.
-Sıcak  kanlılara karşı çok düşük zehirliliğe sahip olması en önemli özelliklerinden biridir.
-Doğal yollarla elde edildiği ve düşük dozlarda kullanıldığı için doğayı kirletmez.
-Kültür bitkilerine karşı son derece emniyetlidir ve bu güne kadar gerçekleşmiş denemelerin hiç birinde fitotoksisite belirtisine rastlanmamıştır.
-Suyla hemen karıştığından her türlü aletle kullanılabilir. 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:
Flenter adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 5 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları , direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Flenter’in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 5 harici)  bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.
- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak ateşten uzakta serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Arılara zehirlidir.  Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Hazırlanan ilaç hemen kullanılmalıdır. Aynı gün tüketilebilecek miktardan daha fazla ilaçlı mahlul hazırlamayınız.  
- Hazırlanan ilacın direkt güneş ışığından korunması gerekir.

SPINOSAD:
Kontak ve mide etkili insektisit,akarisit ve nematosit.Translaminar hareket ile sınırlı sistemik etkiye de sahiptir. 
Nörotransmitleri inhibe ederek klorür kanallarını aktive eder. 
- İyi bir netice almak için dozunun tavsiyelere uygun olarak kullanılması şarttır.
- Kullanmadan önce ilaç şişesini iyice çalkalayınız.
- pH sı 7 civarında olan temiz su kullanılması tavsiye edilir.
- İlaçlama aletini yarıya kadar su ile doldurunuz. Gerekli miktardaki ilacı üzeri dereceli ölçekle ölçüp, ayrı bir kapta bulamaç hazırlandıktan sonra ilaçlama aletinin karıştırıcısını çalıştırıp, ilacı ekleyiniz. Karıştırıcı çalışırken ilaçlama aletinin geri kalanını su ile doldurunuz.
- İlaçlama esnasında ilacın devamlı karıştırılması veya karıştırıcısının devamlı çalıştırılması gereklidir.
- İlaç mide ve temas etkili olduğundan bitkinin tüm yüzeyleri kaplanmalıdır.
- Kükürt ve kuvvetli  alkali karakterdeki  ilaçlar  ile  karışmaz. 
- Diğer ilaçlarla karıştırmadan önce,  çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi yapması önerilir. 
- Yaprak galeri sinekleri kontrolünde kullanılacaksa yazlık yağ ile karıştırılır.
CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Antep fıstığı0 - 025 - 2514
Bağ0 - 010 - 107
Biber0 - 020 - 203
Domates0 - 00 - 03
Pamuk0 - 0125 - 12528
Patates0 - 010 - 103
Salatalık0 - 00 - 03