Agrobase Turkey
Gesagard 500 SC Registration expired
SYNGENTA - Herbicide
1882

Etki Şekli
Yapraklı yabancı otlara etkili “triazin” grubundan bir herbisittir. Gesagard 500 SC, bitkilerin kök ve yapraklarıyla alınır. İlaçtan iyi sonuç alınması için toprakta yeterli nemin bulunması ön şarttır. Orta derecede bir yağış veya bir sulama ekim sonrası yapılan (pre-em) ilaç uygulamasında, ilacın birçok tohumun çimlenme bölgesi olan üst toprak tabakasına nüfuz etmesine yardımcı olduğu için yararlıdır. Ilık hava şartları ve yeterli rutubet Gesagard 500 SC’nin çimlenmiş otlar üzerinde etkisini olumlu yönde etkiler. Kuru şartlarda Gesagard’ın vaki olabilecek etki kaybı, ilacın tohum ekiminden evvel toprağa tatbik edilmesi ve hafifçe üst toprak tabakasına karıştırılması ile önlenebilir.

Kullanma Durumu
Normal olarak ilaç, kültür bitkisinin ekimini müteakip hemen toprak üstüne pülverize edilir. Toprak iyi hazırlanmalı, kesek ihtiva etmemelidir.Gesagard 500 SC çok geçirgen topraklarda (örneğin kumlu aluviyal) alt tabakalara şiddetli yağış ile yıkanabilir. Bu nedenle ilaç böyle topraklarda kullanılmamalıdır.

İlacın Hazırlanması 
Gesagard 500 SC “akıcı sıvı” bir formülasyondur. Önce ilaçlama aletinizin ayarını yapınız ve belirli bir sahanın ilaçlanması için gerekli su miktarını tespit ediniz. Sonra, tavsiye dozu üzerinden bu saha için gerekli su miktarını hesap edip ölçünüz. Bu miktardaki ilacı, aletin karıştırıcısı çalışır ve depo yarıya kadar su ile dolu iken depoya boşaltın ve toprağa eşit olarak pülverize ediniz.

DİKKAT !
Kullanmadan önce ilacı ambalajında iyice çalkalayınız

Karışabilirlik Durumu
Başka ilaçlarla karışım halinde kullanılması tavsiye edilmez

Effective
Crops
Sunflowers
BBCH
0 - 0
Registred norm
300 - 300
Preharvest Interval
-
Crops
Cotton
BBCH
0 - 0
Registred norm
400 - 400
Preharvest Interval
-
Crops
Carrots
BBCH
0 - 0
Registred norm
200 - 200
Preharvest Interval
-
Crops
Lentils
BBCH
0 - 0
Registred norm
100 - 250
Preharvest Interval
-
Crops
Caraway
BBCH
0 - 0
Registred norm
200 - 200
Preharvest Interval
-