Gondolier 240 ECRegistered until: 2024 M04 13
Agrobest - Herbisit
6882

GENEL BİLGİLER
FİTOTOKSİSİTE: 
Soğandaki uygulamada genç yapraklarda hafif yanıklıklar görülebilir. Bu belirtiler kısa zamanda düzelir ve soğanların normal gelişmesine ve verimine hiçbir olumsuz etkisi olmaz.
Ayçiçeğinde yağmur damlalarının toprak yüzeyindeki ilaçları sıçratmasından dolayı en alttaki 2 yaprakta yanıklık oluşabilir. Fakat bu belirtiler hiçbir şekilde bitkinin gelişmesini ve verimini etkilemez.
•Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
•Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.
•İlaçlama yaparken civardaki bitkilere zarar vermeyiniz
•İlacı kendi ambalajında kapalı olarak serin ve kuru yerde saklayınız.•Kuraklık , su göllenmesi, aşırı gübreleme veya toprak tuzluluğu, rüzgar, dolu , don zararı veya hastalık yada böcekler nedeniyle bitkilerin sağlıklı olarak gelişemediği durumlarda ilaçlama yapmayınız.
•Kullanılan alet ve ekipmanı ilaçlamadan önce ve sonra  bol sabunlu ve sodalı su ile birkaç kez yıkayınız.

OXYFLUORFENE:
Seçici kontak bir herbisittir. Köklerdense yeşil aksamdan daha hızlı alınır
Protoporphyrinogen oxidase inhibitörüdür.  

GONDOLİER 240 EC (Oxyfluorfene 240 g/L)  önce ayrı bir kapta az bir miktarda su ile karıştırarak eritiniz. Aletin deposunu yarıya  kadar su ile doldurup karıştırıcısını çalıştırarak hazırlanmış ilacı içine dökünüz ve üzerini su ile tamamlayınız. Hazırlanmış ilacı  aynı gün içinde kullanınız. İyi bir etki için iyi bir kaplama ilaçlama şarttır.  
Dekara kullanılacak su miktarını tespit için önce aletin kalibrasyonu yapılır ve daha sonra ilaçlamaya geçilir. Bunun için  önce aletin deposu su ile doldurulur. Tarla şartlarında çalıştırılarak bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı hesap edilir. Daha sonra hesaplanan alan üzerinden gerekli miktar ilaç ilave edilerek hazırlanır ve ilaçlamaya geçilir.
Tavsiye edilen dozlarda dekara 40-50 litre su ile uygulanabilir. 
İlaç toprağa uygulandığında toprak yüzeyinde bir film tabakası oluşturur. Yabancı otlar çimlenme sırasında bu film tabakasından geçerken ölürler.Bu film tabakasının etkisini devam ettirebilmesi için uygulamadan sonra hiçbir şekilde toprak işlemesi yapılmamalıdır. 
İlacın etkisini gösterebilmesi için toprağın tavında , tarla yüzeyinin keseksiz ve çok iyi işlenmiş olması gerekir. Toprakta yeterli rutubet yoksa yağmur veya sulama gereklidir.

AYÇİÇEĞİ:
Ekimden sonraki ilk hafta içerisinde ve yabancı otların çıkışından önce.

SOĞAN: 
a) Tohumdan baş soğan yetiştirilmesinde: Soğanların 2-4 gerçek yapraklı dönemlerinde.
b) Arpacıktan baş soğan yetiştirilmesinde :Ekim sonrası soğanların çıkışından önce veya soğanların 2-4 gerçek yapraklı dönemlerinde.

KARNABAHAR:
Dikimden bir gün önce toprak üstüne yabancı otlar 2-3 cm. boydayken veya çıkmadan önce.

NARENCİYE ve ARMUT:
Yabancı otların çıkışından önce.

GONDOLİER 240 EC (Oxyfluorfene 240 g/L) kuvvetli alkali ilaçlar ile karışmaz. Başka ilaçlarla karıştırmadan önce , çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi yapması önerilir. Dar yapraklı yabancı otlara etkili herbisitlerle karıştırılarak kullanılabilir. Her hangi bir yayıcı yapıştırıcı ile karıştırılarak uygulamayınız.
CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Armut0 - 0250 - 25021
Ayçiçeği0 - 0100 - 10021
Karnabahar0 - 0150 - 15021
Soğan0 - 075 - 7521
Turunçgiller0 - 0250 - 25021