Hamta P 490 ECRegistered until: 2024 M10 22
Doğal Tarım - Fungisit
7312

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
İlaçlama aletinin kalibrasyonu: Uygulamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara kullanılacak bitki koruma ürünlü su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara kullanılacak bitki koruma ürünlü su miktarı hesaplanır.
Uygulamadan önce, aletin memeleri kontrol edilip temizlenmeli, tümünün düzgün çalışması sağlanmalıdır. Önce aletin deposunu yarısına kadar suyla doldurunuz ve karıştırıcıyı çalıştırınız.
Sonra tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ürün miktarını ayrı bir kapta ön karışım olarak suyla karıştırınız. Aletin karıştırıcısı da çalışır durumda iken bu ön karışımı tanka dökünüz.
Sonra tankı hizasına kadar suyla doldurunuz. Uygulama esnasında da karıştırıcı faal olmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILMASI:
Hububatta Külleme: Hastalık belirtileri görülmeye başlandığında veya bitki ve tarlada fazla bir yoğunluk kazanmadan uygulamaya başlanır.

Buğdayda Pas: Hastalığın her yıl şiddetli olarak görüldüğü yerlerde ilk pas püstülleri görülmeye başlayınca ilk uygulama yapılmalıdır. İlk uygulamadan 10 gün sonra 2. uygulama yapılmalıdır.

Buğdayda Septorya yaprak lekesi: Buğdayda Septorya yaprak lekesi hastalığına karşı

SOFTER P 490 EC ile uygulamalara hastalık belirtileri ilk görüldüğünde veya bayrak yaprağının tamamen açıldığı kın döneminin sonu veya başak çıkışı öncesi başlanmalıdır. Hastalık şiddeti yüksek ise uygulamalara ürünün etki süresi dikkate alınarak devam edilmelidir.

Çeltikte Çeltik yanıklığı: Çeltik yanıklığı hastalığına karşı, yeşil aksam uygulaması olarak hastalık belirtileri bölgede görülür görülmez veya hava koşulları hastalık gelişmesine uygun şekilde gidiyor ise hemen uygulamaya başlanmalıdır. Gerekirse hava şartlarına bağlı olarak 15-20 gün sonra ikinci uygulama uygulanabilir.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

HAMTA P 490 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup G1,3 olarak sınıflandırılan bir Fungisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için HAMTA P 490 EC’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiğini durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup G1,3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Aşırı derecede alkali karakter gösteren bitki koruma ürünleri dışında kalan insektisit, fungisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Kışlık arpa0 - 0125 - 12535
Kışlık buğday0 - 0125 - 12542
Pirinç0 - 0150 - 15021
Yazlık arpa0 - 0125 - 12535
Yazlık buğday0 - 0125 - 12542
Şeker pancarı0 - 0125 - 12535