Çeltik kök yanikliği
Pyricularia oryzae

Çeltik Yanıklığı : Bu hastalık bitkinin yaprak ayasında, kında, sap ve salkım kısımlarında baklava dilimi şeklinde iki ucu sivri ortası gri ve bej etrafı kahverengi kırmızı lekeler şeklinde kendini gösterir. Ağır hastalıklı tarlalarda bitki tamamen kurur ve tarladan ürün kaldırılamaz.

Hastalığın meydana gelmesine etki eden faktörler şunlardır:
% 85’in üzerindeki uzun süreli rutubetli hava,
Aşırı dozda azotlu gübre kullanımı,
Geç ekim ve sık ekim,
Sıcaklığın 25-30 derecenin üzerinde uzun süre seyretmesi, Soğuk sulama suyu

Hastalığın Kontrolü:
Dayanıklı çeşit seçimi,
Aşırı azotlu gübreleme yapılmamalı,
Sık ve geç ekim yapılmamalı,
Ekim öncesi mutlaka tohum ilaçlaması yapılmalı.