Hektaş AronKayıt süresi doldu
Hektas - Insektisit
6290

Özellikler:
Hektaş Aron® suda eriyebilir toz formülasyonunda, pamuk ve tütünde çeşitli zararlılara karşı kullanılan bir insektisittir.  Hektaş Aron® ile zararlılar ekonomik zarar seviyesine ulaştığında tavsiye edilen dozlarda ilaçlama yapılmalıdır. Hektaş Aron®’u sadece tarımsal üretim amacıyla aşağıda belirtilen üründe kullanın, ev bahçelerinde veya başka bir amaç için kullanmayınız. 
-Pamuk bitkisi susuzluktan dolayı pörsümüş iken Hektaş Aron® ilaçlamalarından sonra bir miktar kızarma görülebilir. Kızarıklığa mani olmak için pamuk bitkisi pörsümüş iken ilaçlama yapılmaması tavsiye edilir. Düşük dozlarda Hektaş Aron® herhangi bir renk değişikliğine sebep olmaz ve böylece mevsim boyunca birçok defa kullanılabilir. Hektaş Aron® pamuğun bütün büyüme devrelerinde kullanılabilir, fakat mevsim sonunda pamuğun olgunlaşmasından dolayı daha fazla kızarıklık görülebilir. Daima tavsiye edilen dozlarda kullanın. Dünyada yapılan birçok denemelere göre 7-15 gün aralıklarla yapılan ilaçlama neticesinde oluşan kızarıklık mahsülü azaltmaz. Laboratuar ve tarla denemeleri Hektaş Aron®’nun Yeşil kurt yumurtalarına karşı ovisit (yumurta öldürücü) etkisi olduğunu göstermiştir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU : Hektaş Aron® yüksek asit ve kireç, bordo bulamacı gibi alkali olanlar dışında birçok zirai mücadele ilaçları ile karışabilir. Ancak geniş çapta bir karışım yapmadan önce fiziksel karışımın mümkün olup olmadığı, ayrıca karışımın kullanılacak olan bitkiye güvenliği küçük çapta bir karışım ile denenmeli ve ufak parsellerde ön uygulamadan sonra kullanılmalıdır. Karışım hazırlarken önce Hektaş Aron® ilaçlama tankına konulmalıdır.  

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Pamuk0 - 080 - 807
Tütün0 - 055 - 5514