Agrobase Turkey
Hickory Registered until: 19 Aralık 2022
Agri Sciences - Fungicide
8967

KULLANMA SEKLI: İlacin Uygulamaya Hazirlanmasi aletin kuristincisuni çalistnarak ilach ilave ediniz ve üzerin su ilacterilimi uamamlayimiz. Hazirlanmis mahk ayn kullanini ilaçlama rüzgarsuz bir havada yapilmali. bitkinin iyice slanmasına ancak ilacın akmamasina dikkat edilmelidir. Bağda salkmalafm her taralinin iyice ilaçlanmasi gerekmektedir. ulama Zamani: Baada kurşuni küf: Üzümlerin olgunlaşma başlangroindan hemen önce ilaçlamaya başlanmalidir Dontateste Nurs uni küf: Gevrcde ilk hastalik beliruleri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanur, 10 gün sonra ikinci ilaçlama boniateste Erken yaprak yanilul,il uk lekeleairuudgeünde baslanir

DiRENÇ iLE il Gil i BILGi: Ilickory adli koruma urunu. göre bitki koruma srnuflandurulmiş bir fungisittir. mi etki mekanizmasına sahip ürünlerinin tekrarlayan uygulamalar. direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu direnç gelişimini için Ilickory'nin aymi üretim sezonu içerisinde önerilen toplani uygularna sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanmast gerektiği durumlarda ise, farkli etki mekanizmasma salip (Gnup 2.13 harici bitki koruma ürünlerinin kullanilmasina özen gösteriniz.

KARISABiLiRI.ik DuRUMU: Burdo Bulamacı dışındaki fungisitler. ins ve yaprak gübreleri ile kullanilabilir. Bu yük miktarda karşim yapmadan önce fiziksel ilirlik testi yapılması önerilir kanştirilar karışabil

Effective
Crops
Vines
BBCH
0 - 0
Registred norm
0 - 0
Preharvest Interval
14
Crops
Tomatoes
BBCH
0 - 0
Registred norm
0 - 0
Preharvest Interval
7
Crops
Cucumbers
BBCH
0 - 0
Registred norm
0 - 0
Preharvest Interval
7
Crops
Apricots
BBCH
0 - 0
Registred norm
0 - 0
Preharvest Interval
14
Crops
Citrus
BBCH
0 - 0
Registred norm
0 - 0
Preharvest Interval
14