Kurşuni küf
Botrytis cinerea (Botryotinia fuckeliana)

KURŞUNİ KÜF HASTALIK BELİRTİSİ:
• Her bitkide birbirinden farklı belirtilere neden olur.
• Hastalık gövde ve meyvelerde zarar meydana getirir.
• Lekeler önceleri toplu iğne başı büyüklüğünde olup bitkinin iç kısmında gelişerek genişler ve dokulara yayılırlar.
• Bitki dokusu çatlar ve konukçunun su kaybına neden olur.
• Gövde ve meyve sapı lekeleri nedeniyle meyve dökümü ortaya çıkar.
• Konukçunun çiçek zamanında taç yaprakları hastalığa çok duyarlıdır. Hastalık etmeni bu kısımlardan girerek meyveye geçer ve meyve çürüklüğünü başlatır.
• Yumrulu bitkilerde lekeler büyüdükçe yumuşak çürüklük oluşur.
• Hastalığın gelişmesi için en uygun koşullar 20–25 0C sıcaklık ve %95–98 orantılı nemdir.

KURŞUNİ KÜF HASTALIĞIN GÖRÜLDÜĞÜ BİTKİLER:
• Bu hastalık hemen hemen tüm sebzelerde görülür.

KURŞUNİ KÜF MÜCADELE YÖNTEMLERİ
KÜLTÜREL ÖNLEMLER:
• Seralarda iyi bir havalandırma yapılarak sıcaklık ve orantılı nemin yükselmesi önlenmelidir.
• Bitkiler arasında hava akımının olabilmesi için sık dikimden kaçınılmalıdır.
• Hastalıktan zarar görmüş olan bitkiler sökülerek imha edilmelidir.
• Dengeli gübreleme ve iyi bir bakım yapılarak bitkilerin sağlıklı gelişmeleri sağlanmalıdır.
• Çiğ olasılığına karşı güneş batımından 2 saat önce seralar ısıtılmalıdır.
• Hasattan sonra hastalık etmeninin dayanıklı yapılarının toprağa karışmasını önlemek için bütün bitki artıkları toplanarak yakılmalıdır.

KİMYASAL MÜCADELE:
• Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanmalıdır.
• İlaçlamalar 10 gün arayla yapılmalıdır.