Homerun OD 300Registered until: 2024 M10 16
Safa Tarim - Insektisit
7279

Uygulamaya Hazırlama Şekli
Önce gereken miktar ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Hazırlanan karışım yarısına kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir. Depo gereken miktar suyla tamamlanarak karıştırılır ve ilaçlamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan karışım havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkinin her tarafını kaplayacak şekilde püskürtülür. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcandığı hesaplanır.

Tütünde tripse karşı yaprak başına ortalama 5 birey görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

Pamuğun erken gelişim döneminde yaprakbiti için %50 bulaşma görüldüğünde, Trips’te pamuk fideleri 1–3 gerçek yapraklı dönemde iken yaprak başına 1 adet nimf veya ergin belirlendiğinde ilaçlama yapılmalıdır. Yaprakbiti için ileri dönemlerde haftada bir yapılan surveylerde yaprak başına 25 adet ergin + nimf sayısına ulaşıldığında ilaçlama yapılmalıdır. Yaprak piresi için tarlada yapılan surveylerde yaprak başına bütün bölgelerde 10 adet nimf+ergin sayısına ulaşıldığında ilaçlamaya başlanmalıdır.
Spiromesifen ve Thiodicarb terkipli ilaçlar ile karıştırılabilir. Herhangi bir yayıcı ve yapıştırıcı ile karıştırılması önerilmez.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Fasulye0 - 00 - 021
Pamuk0 - 015 - 1514
Tütün0 - 020 - 2014