Knockdown 24 SLRegistered until: 2023 M12 23
Safa Tarim - Herbisit
6728

Uygulamaya Hazırlama Şekli
Kalibrasyon: Dekara atılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.
Önerilen miktar ilaç, doğruca ilaçlama aleti (sırt ve motorlu pülverizatörler) deposuna konarak, gerekli miktar su ilave edilir. (Örnek: Dekara 50 litre su) ve doğruca yabancı otlar üzerine kaplama olarak püskürtülür.
Diğer tarım ilaçları ile karıştırılarak kullanılmaz.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Turunçgiller0 - 0400 - 4007