Kortomil 200 SLKayıt tarihi mevcut değil
Koruma - Insektisit

İLACIN HAZIRLAMASI VE UYGULAMASI: ilacı hazırlamadan önce ilaçlama aletinin temiz olduğundan emin olunuz. İlaçlama tankını 1/4 veya'/2 ye kadar su ile doldurun. Kortomil 200 SL'yi ayrı bir kapta az miktarda su içinde karıştırıp bu karışımı ilaçlama aleti tankına koyunuz. Daha sonra tankı su ile doldurunuz. Mekanik veya hidrolik karıştırıcılarla iyice karıştırın. Havalı karıştırıcılar kullanılmaz. Hazırlanan ilacı hemen kullanınız..
- Pamuk bitkisi susuzluktan dolayı pörsümüş iken Kortomil 200 SL ilaçlamalarından sonra bir miktar kızarma görülebilir. Kızarıklığa mani olmak için pamuk bitkisi pörsümüş iken ilaçlama yapılmaması tavsiye edilir. Düşük dozlarda Kortomil 200 SL herhangi bir renk değişikliğine sebep olmaz ve böylece mevsim boyunca birçok defa kullanılabilr. Kortomil 200 SL pamuğun bütün büyüme devrelerinde kullanılabilir, fakat mevsim sonunda pamuğun olgunlaşmasından dolayı daha fazla kızarıklık görülebilir. Daima tavsiye edilen dozlarda kullanın. Dünyada yapılan bir çok denemelere göre 7-15 gün aralıklarla yapılan ilaçlama neticesinde oluşan kızarıklık mahsülü azaltmaz. Laboratuar ve tarla denemeleriKortomil 200 SL'nin Yeşil kurt yumurtalarına karşı ovisit (yumurta öldürücü) etkisi olduğunu göstermiştir. - İlaçlamaya başlamadan önce bir dekar alanı ilaçlamak için gerekli olan su miktarını tesbit etmek için bir kalibrasyon yapılmalı, daha sonra ilaçlanacak alan için tesbit edilmiş gerekli miktardaki su, gerekli miktarda ilaç ile karıştırılmalı ve bitkilerin her tarafı ıslatılacak şekilde ilaçlama gerçekleştirilmelidir.
Bir sezonda aynı yerde Kortomil 200 SL ile 3'den fazla ilaçlama yapmayınız.
Aynı yerde aynı etki mekanizmasına sahip insektisitler üst üste ve uzun yıllar boyunca kullanıldığında bazı zararlı türlerinin dayanıklılık kazandığı ve o bölgede hakim hale geldiği görülebilir. Sonuçta ilaçların tavsiye edilen dozları bu zararlılara karşı yeterli etkiyi sağlayamaz. Başka etki mekanizmasına sahip insektisitlerin dönüşümlü olarak kullanılması veya bu tür ilaçlarla tank karışımı yapılması zararlıların dayanıklılık kazanmasını geciktirir veya engeller. 

ÇEVREYE ETKİSİ: Bal arılarına, kuşlara, balıklara ve diğer yabani hayvanlara zehirlidir. Bitkilerin çiçeklenme devresinde arılar aktif olduğundan kullanmayın. Akarsulara, göllere ve herhangi bir sulama sistemine bulaştırmayınız.

KARIŞABİLİRLİK: Yüksek asit ve kireç, bordo bulamacı gibi alkali özelliktekiler hariç, birçok tarım ilacıyla karıştırılarak kullanılabilir. Ancak geniş çapta bir karışım yapmadan önce fiziksel bir karışımın mümkün olup olmadığı, ayrıca karışımın kullanılacak bitkiye karşı güvenilirliği küçük çapta bir ön karışımla denenmelidir. Karışım hazırlanırken önceKORTOMİL 200 SL ilaçlama tankına konulmalıdır.

ANTİDOTU: Tedavi için ATROPİNE SÜLFAT kullanılmalıdır. Atropin sülfat damardan 1,2 - 2 mg dozunda her 10-30 dakikada bir iyileşme görülünceye kadar enjeksiyona devam edilir. Suni teneffüs veya oksijen gerekli olabilir. Hasta iyileşinceye kadar diğer kolinesterase inhibütörlerinden biri kullanılmamalıdır. Morfin ve 2-PAM kullanmayın. Zehirlenmenin belirti ve şiddetine göre doktor tedavisi uygulanır. Bununla beraber KORTOMİL 200 SL ve organik fosforlu insektisitlerin zehirliliğini ortaya çıkarmak için yukarıda anlatıldığı gibi ATROPINE SULFAT tedavisini tamamlayıcı gaye ile 2-PAM tavsiye edildiği gibi kullanılmalıdır.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Pamuk0 - 0350 - 350-
Tütün0 - 0200 - 200-
Şerbetçiotu0 - 00 - 0-