Kortomil 90 SPKayıt tarihi mevcut değil
Koruma - Insektisit

Özellikleri: Temas ve mide yoluyla etkili sistemik bir insektisittir. Emici ve yiyici birçok zararlıya etkilidir
İLACIN HAZIRLAMASI VE UYGULAMASİ:
İlacı hazırlamadan önce ilaçlama aletinin temiz olduğundan emin olunuz. İlaçlama tankını 1/4 veya 1/2 ye kadar su ile doldurun. Kortomil 90 SP'yi ilaçlama tankına koyun, mekanik veya hidrolik karıştırıcılarla iyice karıştırın. Havalı karıştırıcılar kullanılmaz. Hazırlanan ilacı hemen kullanınız.
Pamuk bitkisi susuzluktan dolayı pörsümüş iken Kortomil 90 SP ilaçlamalarından sonra bir miktar kızarma görülebilir. Kızarıklığa mani olmak için pamuk bitkisi pörsümüş iken ilaçlama yapılmaması tavsiye edilir. Düşük dozlarda Kortomil 90 SP herhangi bir renk değişikliğine sebep olmaz ve böylece mevsim boyunca birçok defa kullanılabilir. Kortomil 90 SP pamuğun bütün büyüme devrelerinde kullanılabilir, fakat mevsim sonunda pamuğun olgunlaşmasından dolayı daha fazla kızarıklık görülebilir. Daima tavsiye edilen dozlarda kullanın. Dünyada yapılan bir çok denemelere göre 7-15 gün aralıklarla yapılan ilaçlama neticesinde oluşan kızarıklık mahsülü azaltmaz. Laboratuar ve tarla denemeleri Kortomil 90 SP Yeşil kurt yumurtalarına karşı ovisit (yumurta öldürücü) etkisi olduğunu göstermiştir. - Aynı yerde aynı etki mekanizmasına sahip insektisitler üst üste ve uzun yıllar boyunca kullanıldığında bazı zararlı türlerinin dayanıklılık kazandığı ve o bölgede hakim hale geldiği görülebilir. Sonuçta ilaçların tavsiye edilen dozları bu zararlılara karşı yeterli etkiyi sağlayamaz. Başka etki mekanizmasına sahip insektisitlerin dönüşümlü olarak kullanılması veya bu tür ilaçlarla tank karışımı yapılması zararlıların dayanıklılık kazanmasını geciktirir veya engeller.

KARIŞABİLİRLİK: Yüksek asit ve kireç, bordo bulamacı gibi alkali özelliktekiler hariç, bir çok tarım ilacıyla karıştırılarak kullanılabilir. Ancak geniş çapta bir karışım yapmadan önce fiziksel bir karışımın mümkün olup olmadığı, ayrıca karışımın kullanılacak bitkiye karşı güvenilirliği küçük çapta bir ön karışımla denenmelidir Dodine, İprodione ve Dichloran ile karışımı tavsiye edilmez.

ÇEVREYE ETKISI: Temas ve mide yoluyla etkili sistemik bir insektisittir. Emici ve yiyici birçok zararlıya etkilidir. Bal arıları, kuşlara, balıklara ve diğer yabani hayvanlara zehirlidir.

ANTIDOTU: Tedavi için ATROPİNE SÜLFAT kullanılmalıdır. Atropin sülfat damardan 1,2 - 2 mg dozunda her 10-30 dakikada bir iyileşme görülünceye kadar enjeksiyona devam edilir. Suni teneffüs veya oksijen gerekli olabilir. Hasta iyileşinceye kadar diğer kolinesterase inhibütörlerinden biri kullanılmamalıdır. Morfin ve 2-PAM kullanmayın. Zehirlenmenin belirti ve şiddetine göre doktor tedavisi uygulanır. Bununla beraber KORTOMİL 90 SP ve organik fosforlu insektisitlerin zehirliliğini ortaya çıkarmak için yukarıda anlatıldığı gibi ATROPINE SULFAT tedavisini tamamlayıcı gaye ile 2-PAM tavsiye edildiği gibi kullanılmalıdır.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Pamuk0 - 080 - 80-
Soya fasulyesi0 - 080 - 80-
Tütün0 - 055 - 55-