Lanten 20 SLRegistered until: 2024 M04 20
Safa Tarim - Insektisit
6900

Özellikleri
Akdeniz Bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kullanılmaz.
LANTEN 20 SL traktörle çekilen pülverizatör ve sırt pülverizatörleri ya da kaplama ilaçlama yapan ilaçlama aletleri ile kullanılabilir. Ev bahçelerinde kullanmayın. Haşereler ilk görüldüğünde tavsiye edilen dozlarda ilaçlama yapılır.
İlacı hazırlamadan önce ilaçlama aletinin temiz olduğundan emin olunuz. İlaçlama tankını ¼ veya ½ ’ye kadar su ile doldurun. İlacı ayrı bir kapta az bir su içinde karıştırıp bu karışımı ilaçlama aleti tankına koyunuz. Daha sonra tankı su ile doldurunuz. Mekanik veya hidrolik karıştırıcılarla iyice karıştırın. Havalı karıştırıcılar kullanılmaz. Hazırlanan ilacı hemen kullanınız.
— Pamuk bitkisi susuzluktan pörsümüş iken, LANTEN 20 SL ilaçlamalarından sonra   bir miktar kızarma görülebilir. Kızarıklığa mani olmak için, pamuk bitkisi pörsümüş iken ilaçlama yapılmaması tavsiye edilir. Düşük dozlardaLANTEN 20 SL herhangi bir renk değişikliğine sebep olmaz ve böylece mevsim boyunca birçok defa kullanılabilir.LANTEN 20 SL pamuğun bütün evrelerinde kullanılabilir, fakat mevsim sonunda pamuğun olgunlaşmasından dolayı daha fazla kızarıklık görülebilir. Daima tavsiye edilen dozlarda kullanın. Dünyada yapılan birçok denemelere göre,7–15 günlük aralarla yapılan ilaçlama neticesinde kızarıklık mahsulü azaltmaz. Laboratuvar ve tarla denemeleri LANTEN 20 SL Yeşil Kurt yumurtalarına karşı ovisit (yumurta öldürücü) etkisi olduğunu göstermiştir.
— İlaçlamaya başlamadan önce bir dekar alanı ilaçlamak için gerekli olan su miktarını tespit etmek için bir kalibrasyon yapılmalı, daha sonra ilaçlanacak alan için tespit edilmiş gerekli miktardaki su, gerekli miktarda ilaç ile karıştırılmalı ve bitkilerin her tarafını ıslatılacak şekilde ilaçlama gerçekleştirilmelidir.
— Bir sezonda aynı yerde LANTEN 20 SL ile 2’ den fazla ilaçlama yapmayınız.
— Aynı yerde aynı etki mekanizmasına sahip insektisitler üst üste ve uzun yıllar boyunca kullanıldığında bazı zararlı türlerin dayanıklılık kazandığı ve o bölgede hakim hale geldiği görülebilir. Sonuçta ilaçların tavsiye edilen dozları ile bu zararlılara karşı yeterli etkiyi sağlayamaz. Başka etki mekanizmasına sahip insektisitlerin değişimli olarak kullanılması veya bu türlü ilaçlarla tank karışımı yapılması zararlıların dayanıklılık kazanmasını geciktirir ya da engeller.

İlaçlama Aletlerinin Temizlenmesi: İlaçlamadan hemen sonra gerekli koruyucu önlemleri alarak ilaçlama aletinin pompası, hortum ve boruları, meme ve süzgeçlerde dahil olmak üzere tüm parçalarını temiz su ile yıkayınız. Atık suyu akarsu ve göllere bulaştırtmayınız.
Yüksek asit ve kireç, bordo bulamacı gibi alkali olanlar dışında birçok zirai mücadele ilaçları ile karışabilir. Ancak geniş çaptaki bir karışım yapmadan önce fiziksel karışımın mümkün olup olmadığı, ayrıca karışımın kullanılacak bitkiye karşı güvenilirliği küçük çapta bir karışımla denenmelidir. Karışım hazırlanırken önce LANTEN 20 SL ilaçlama tankına konulmalıdır.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Pamuk0 - 0350 - 3507
Tütün0 - 0200 - 2007
Şerbetçiotu0 - 00 - 014