MalinoisRegistered until: 2022 M02 14
Hektas - Insektisit
8579

Özellikler:
Malinois kontak ve mide etkilidir.
Bitkilerin her tarafının özellikle yaprak alt yüzeylerinin iyice ıslatılması gerekmektedir. Meyve ağaçlarında yüksek basınçlı pülverizatör ve bol su ile yapılacak iyi neticeler basınçlı pülveriaztör veya atomizör kullanılarak bitkinin her tarafı ıslatılmak sureti ile elde edilir. Bunun içinde ince meme kullanılmalıdır. Tavsiye edilen dozun birim alana atılabilmesi için önce ilaçlama aletinin kalibrasyonu yapılır. Bunun için kullanılacak ilaçlama aletiyle belli bir alana (en az 100 m2) sadece su pülverize edilerek dekara kullanılacak su miktarı hesaplanır.

Domates: Yaprak biti mücadelesinde bir yaprağa düşen zararlı sayısını belirlemek için tarlaya köşegenleri yönünden girilerek her 3-5 adımda bir tesadüfi olarak yaprak koparılır. Bir yağrağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye başlamak gerekir. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek ilaçlamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır

Karışabilirliği: Alkali ilaçlar hariç Malinois bilinen birçok ilaçla karışabilir. Ancak çiftçiye kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi öneririz.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Antep fıstığı0 - 00 - 014
Domates0 - 020 - 203
Elma ağacı0 - 00 - 014
Kiraz0 - 00 - 014
Pamuk0 - 020 - 2014
Şeftali0 - 00 - 014