MantrakRegistered until: 2024 M04 10
Ertar Kimya - Herbisit
9618

KULLANMAŞEKLİ VE ZAMANI:

MANTRAK uygulamalarında en iyi etki, yabancı otların gerçek yapraklarının görüldüğü, hızlı büyüme içinde olduğu ve üstlerinin hububat tarafından kapatılmadığı zaman yapılan ilaçlamalardan alınır. İlacın etkisi kullanılacak su miktarı ile yakından ilgilidir. Yer aleti ile uygulamada en iyi etki dekara asgari 20 litre su kullanıldığı zaman alınır.

Hububat (Buğday, arpa): Yabancı otların çıkışını tamamladığı devreden, hububatın kardeşlenme devresinin sonuna kadar geçen dönemde kullanılır. Hububatın sapa kalktığı devreden sonra kullanılması halinde istenen etki alınmaz ve tavsiye edilmez. Dondan sonra veya gece don beklentisi varsa uygulamayın.
Mısır: Mısır bitkisinin 3-5 yapraklı, yabancı otların çıkışını tamamladığı dönemde uygulanır. Uygulama sırasında ve sonrasında (7-10 gün), günlük ortalama sıcaklık 15°C üzerine çıkarsa geniş yapraklı komşu kültür bitkileri zarar görebilir. Dolayısıyla bu dönemde sıcaklığın yüksekolduğu Akdeniz, Güneydoğu ve Ege Bölgelerinde kullanılması tavsiye edilmez.

İLACIN HAZIRLANMASI:
MANTRAK suspo-emülsiyon bir formülasyon olduğundan ilacın su ile çok iyi karışması önemlidir. İlacın hazırlanmasında temiz su kullanınız. İlaçlama aletinin deposunu yarıya kadar temiz su ile doldurunuz. Gerekli miktardaki MANTRAKı başka bir kapta bir miktar su ile iyice karıştırdıktan sonra depoya ekleyiniz ve karıştırıcıyı çalıştırınız. Boş ürün kabını ve ilaç ölçme kabını bol miktarda su kullanarak ilaçlama aletinin deposu içinde yıkayınız. Karıştırmaya devam ederek geriye kalan suyu ekleyiniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Dar yapraklı yabancı ot ilaçlarından fenoxaprop-p-ethyl terkipli ilaçlardan biri ile karıştırılarak uygulanabilir. Diğer dar yapraklı yabancı ot ilaçları ile karıştırılması tavsiye edilmez. Massban 4 EC, Umbrella D, gibi insektisitler ile karıştırılarak uygulanabilir. Azot, fosfor ve potasyum terkipli yaprak gübreleri ile karıştırılarak uygulanabilir. Çok sayıda yaprak gübresi olması nedeni ile önce bir karışım denemesinin yapılmasında, eğer fiziki bir değişiklik yoksa ondan sonra kullanılmasında fayda vardır. Karışımda kullanılacak dar yapraklı yabancı ot ilacının ve/veya yaprak gübresinin kalitesi kaynaklı sorunlardan ERTAR KİMYA firması sorumlu tutulamaz.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Kışlık arpa0 - 050 - 7014
Kışlık buğday0 - 050 - 7014
Mısır0 - 070 - 8014
Yazlık arpa0 - 050 - 7014
Yazlık buğday0 - 050 - 7014

Etkili