Mundus FS 380Registered until: 2021 M10 18
BAYER - Insektisit
8429

Kullanım Şekli
Şekerpancarı:Yukarıda bir ünite tohuma (100000 adet tohum = 1 ünite) verilen uygulama dozları tüm şekerpancarı çeşitlerinde uygulanabilir.
Şekerpancarı tohumunda 1 Ünite yaklaşık 1.26 kg olduğu için 1 kg tohuma 80 ml preparat şeklinde de ilaçlama yapılabilir. İlaçlamalar profesyonel tohum ilaçlama makineleriyle yapılmalıdır. İyi bir kaplama için ilaçlama öncesi mutlaka kalibrasyon yapılmalıdır. İlaçlama sonrası yapılacak olan torbalamanın tohumlar iyice kuruduktan sonra yapılmasına dikkat edilmelidir. İyice kurumadan torbalanan tohumlarda yüksek nem çimlenmenin düşmesine neden olabilir.

Dikkat: İlaçlamanın homojen olması ve her tohuma uygun dozun düşmesi için ilaçlanacak tohumun gravitasyonunun yapılmış olması, toz ve diğer partiküllerden temizlenmiş olması gerekir.

Karışabilirlik Durumu
Pomarsol Forte ve Tachigaren ile karıştırılabilir. Karışımlar ve çeşidinize en uygun doz konusunda tereddüt etmeniz halinde firmamıza danışınız.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Şeker pancarı0 - 00 - 0-