Palamin 50 WGRegistered until: 2024 M08 25
Doğal Tarım - Insektisit
9775

Özellikler:
Palamin 50 WG; karpuz, pamuk, domates, şeftali ve patlıcanda beyaz sinek mücadelesinde kullanılan ve birçok faydalı haşereye karşı zarar vermeyen seçici bir insektisittir.

Palamin 50 WG yeni bir etki mekanizmasına sahip olup yaprak bitleri ve beyaz sineği temas yoluyla (kontak) ve sistemik olarak (bitki özsuyuna geçerek) kontrol eder. ilacın etkili maddesi "pymetrozine" haşereler tarafından alındığında beslenmeleri hemen durur ve 2-4 gün içinde ölürler.

Palamin 50 WG beyaz sineklerin hem larvaları hem de erginleri üzerinde etkili olduğundan yaprak bitleri gibi bu zararlıların da virüs taşımaları önlenmiş olur.  Palamin 50 WG yaprak bitleri ve beyaz sinek zararlılarının hassas mukavim türlerine yüksek derecede etkilidir. Aynı zamanda faydalı haşerelerin bir çoğuna zarar vermez

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA ŞEKLİ:
İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu: Uygulamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Dekara veya ağaç başına kullanılacak bitki koruma ürünlü karışım miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler veya belirli sayıda ağaç düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara veya ağaç başına kullanılacak bitki koruma ürünlü su miktarı hesaplanır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce az miktardaki temiz su ile iyice karıştırılır. Sonra bu ön karışım, yarı yarıya suyla dolu aletin deposuna konur. Karıştırma işlemi yapılırken su seviyesi tamamlanır. Bitki koruma ürünlü mahlul her zaman çok iyi karıştırılmalı ve birkaç saat içinde kullanılmalıdır. Gerektiğinden daha fazla ürünlü mahlul hazırlanmamalıdır.

Patlıcanda (Sera) Beyaz sineğe karşı uygulamalara yaprak başına 4-5 beyaz sinek larvası görüldüğünde başlanır.

Karpuzda ve Domateste (Tarla) Yaprak bitine karşı uygulamalara en az 2 nimf veya ergin görüldüğünde başlanır.

Pamukta Yaprak bitine karşı uygulamalara en az 25 yaprak biti nimf veya ergini görüldüğünde başlanır.

Şeftalide Yaprak bitine karşı uygulamalara 50 ağaçta en az 7 bulaşık dal görüldüğünde başlanır.

Bitki Tahammülü:
Tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edildiği kültür bitkisinde kullanıldığında iyi tolere edilir. Şüphe halinde (hassas ve yeni çeşitlerde) önce bitki toleransı kontrol edilmelidir.

DİRENÇ YÖNETİMİ:
PALAMIN 50 WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup 9B olarak sınıflandırılan bir İnsektisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki konuna ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için PALAMIN 50 WG’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiğini durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 9B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
PALAMIN 50 WG nötr reaksiyonlu birçok insektisit ve fungusit ile karışım halinde kullanılabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

ÇEVREYE ETKİSİ:
Tavsiye edilen dozlarda arılara zehirliliği düşüktür.
Balıklara, yosunlara, toprak solucanlarına ve suda yaşayan canlılara zehirliliği düşüktür. Sulara bulaştırmayınız.

ANTİDOT:
Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

CropsBBCHKayıtlı normaHasat Öncesi Aralığı
Domates0 - 030 - 305
Karpuz0 - 025 - 257
Pamuk0 - 030 - 3035
Patlıcan0 - 00 - 05
Şeftali0 - 00 - 05